Balneotechnika minerálních vod – aktuální otázky z praxe – seminář celoživotního vzdělávání

Datum a místo

17.05.2024 (9-15 hod.) 

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Garant

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Lektor

Ing. Libor Michele (AQUA ENVIRO s.r.o.)

Ing. Pavel Jánský (Lidařík s.r.o.)

Anotace

Seminář se bude zabývat jímáním a přepravou minerálních vod, efektivní údržbou zdrojů minerálních vod a možnostmi jejich regenerace, využíváním minerálních vod – výtěžku ze zdrojů, a rovněž měřením i zpracováním dat o využívání zdrojů. Zmíněn bude i právní rámec využívání a ochrany minerálních vod.

Program

8:30 – 9:00      Registrace na seminář

9:00 – 9:45      Jímání a přeprava minerální vody

Krenotechnické zásady v minulosti a současnosti, čerpání minerálních vod a jejich akumulace

9:45 – 10:30    Efektivní údržba zdrojů minerálních vod a možnosti jejich regenerace

Metody vhodné a akceptovatelné s omezeními

10:30 – 11:00  Přestávka (káva, občerstvení)

11:00 – 11:45  Měření a zpracování dat o využívání zdrojů

Ruční a automatická měření, sledování jakosti, informace okamžité a dlouhodobé

11:45 – 12:30  Využití minerálních vod – výtěžku ze zdrojů

Přírodní léčebné lázně – vany a pítka, stáčírny minerálních vod, povolené úpravy výtěžku, problematika odpadů

12:30 – 13:30  Přestávka (oběd)

13:30 – 15:00  Právní rámec využívání a ochrany minerálních vod

Uživatel a správce zdroje, povolení k užívání, práva a povinnosti balneotechnika a úskalí s tím spojená, ochranná pásma, orgány státní správy u uhličitých a neuhličitých vod, chystané změny předpisů platných pro využívání a ochranu minerálních vod

15:00               Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře       

 

Přihláška