Bakalářské práce

Aktuálně zpracovávané bakalářské práce

Studie odvádění a čištění odpadních vod z obce do 200 EO
autor: Al-Ali Ahmad, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Jakost povrchových vod v ČR a jejich upravitelnost
autor: Bedáňová Jana, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Sanace kanalizačních přípojek a šachet na stokové síti
autor: Burda Zdeněk, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě
autor: Dvořák Pavel, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR
autor: Hájek Břetislav, vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Posouzení vybraného čerpacího systému
autor: Hladíková Lucie, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Sledování jakosti vody ve vybraném vodovodu
autor: Ing. Janišová Marie, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Studie sanace vybrané části stokové sítě v Ostravě
autor: Köhler David, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Inhibice respirace aktivovaného kalu vybranými látkami
autor: Krajzinger Matouš, vedoucí práce Ing. Zuzana Bílková, Ph.D.

Dezinfekce pitné vody – aspekty navrhování a provozování
autor: Krupicová Simona, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Tvrdost pitné vody
autor: Kubešová Kateřina, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Využití flotace v úpravnách vody
autor: Litschmann Patrik, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Vodárenská filtrace a filtrační materiály
autor: Moravčíková Světlana, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Posouzení technického stavu stokové sítě v obci
autor: Mosná Silvia, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Hydraulická drsnost vodovodních potrubí
autor: Náplavová Eva, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Plán financování obnovy vodovodu
autor: Pavelka David, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Odvádění splaškových odpadních vod z rozšiřující se zástavby
autor: Studený Martin, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Nakládání se srážkovými vodami v areálu ZŠ a MŠ Brno – Pastviny
autor: Školař Jan, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Účinnost odlehčovacích komor
autor: Šlechtová Tereza, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Rekonstrukce sítí technického vybavení v obci
autor: Tamborlani Alessandro, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Přehled technologií pro rekonstrukce vodojemů
autor: Tanistrová Lucie, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Varianty prvního separačního stupně při dvoustupňové úpravě vody
autor: Urban Jaromír, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Studie odvádění a čištění odpadních vod z obce do 500 EO
autor: Kovář Jaromír, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA