Bakalářské práce

Aktuálně zpracovávané bakalářské práce

Vyhodnocení ztrát vody v přiváděcím řadu do VDJ Bečevná ve Vsetíně
autor: Dukát Petr, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Návrh úpravny vody z povrchového zdroje
autor: Inwald Petr, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Vsakování srážkových vod
autor: Kračman Martin, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí
autor: Lahodný David, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Znovuvyužití odpadních vod ze stokové sítě
autor: Šebek Josef, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Vyhodnocování stavebně-technického stavu stokové sítě
autor: Bártík Tomáš, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Hydraulická analýza přiváděcího řadu do vodojemu Kravsko ve Znojmě
autor: Jaroš Zdeněk, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Velký Beranov
autor: Kopecký Josef, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Posouzení technického stavu stokové sítě v obci
autor: Krulová Martina, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Úprava vody s terciálním stupněm
autor: Marzinová Kristýna, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Srážková data v městském odvodnění
autor: Mrázek Jan, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Porovnání centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace odpadních vod
autor: Novotný Michal, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod
autor: Spurný Martin, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Sanace sítí technického vybavení v obci
autor: Tamborlani Alessandro, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.