Celoživotní vzdělávání

Přehled aktuálně nabízených kurzů

Rozpis kurzů celoživotního vzdělávání na r. 2024

Seznam kurzů celoživotního vzdělávání r. 2024. Proklikem na datum se vám objeví podrobnější informace o konkrétním kurzu. Přihlašování probíhá prostřednictvím přihlášky v závěru textu u jednotlivých kurzů. V průběhu roku ...

Balneotechnika minerálních vod – aktuální otázky z praxe – seminář celoživotního vzdělávání

Datum a místo 17.05.2024 (9-15 hod.)  místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně ...

Základní výpočty v dopravě vody – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY KURZU JE KURZ ZRUŠEN.  místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 ...

Vodovodní přípojky – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo KURZ ZRUŠEN Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY  28.05.2024 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 700 Kč ...

Navrhování a provozování tlakové kanalizace a ČOV (technické zásady, novinky a řešení) – odborný seminář

Datum a místo 10.09.2024 (10-15:30 hod.) místo konání: EA Business hotel Jihlava, ul. Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava Cena 1 900 Kč (osvobozeno od DPH) -  v ceně je zahrnuta účast ...

Návrhové parametry čistíren odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo KURZ PŘELOŽEN na 24.10.2024  18.04.2024 (9:00 - 13:00 hod.)  místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 200 ...

Nové trendy ve zpracování čistírenských kalů – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo POZOR ZMĚNA TERMÍNU -  07.11.2024 07.03.2024 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 Kč ...

WaterRisk.cz – Analýza rizik veřejných vodovodů – školení pro práci v aplikaci pro začátečníky (prostřednictvím platformy Google Meet)

Datum a místo 13.09.2024 (9-11 hod.) Cena zdarma Lektor  Ing. Jan Ručka, Ph.D. Anotace Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je ...