Celoživotní vzdělávání

Přehled aktuálně nabízených kurzů

Aktuální rozpis kurzů celoživotního vzdělávání

Aktuální rozpis našich kurzů celoživotní vzdělávání na období 04-11/2022 najdete zde. Kurzy bývají během roku aktualizovány. V případě dotazů mě můžete kontaktovat na této e-mailové adrese: jana.bilovska@vut.cz ...
Další

WaterRisk.cz – Analýza rizik veřejných vodovodů – školení pro práci v aplikaci pro začátečníky (prostřednictvím platformy Meet – Google)

Datum a místo 19.10.2022 (9-11 hod.) Školení bude probíhat prostřednictvím platformy Meet - Google. Den před školením bude všem přihlášeným účastníkům rozeslán link pro připojení do kurzu. Cena zdarma Lektor ...
Další

Ztráty vody ve veřejných vodovodech – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo POZOR ZMĚNA TERMÍNU 20.10.2022 18.10.2022 (9-13 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno  Cena 2 400 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní ...
Další

Hydraulická analýza vodovodu – využití aplikace Epanet

Datum a místo 21.10.2022 (9-15 hod.) místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost Z/308) Cena 2 700 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení, ...
Další

Úprava bazénových vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 04.11.2022 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno  Cena 2 700 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a ...
Další

Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury a plánování obnovy – kurz celoživotního vzdělávání

POZOR ZMĚNA TERMÍNU 09.11.2022 15.11.2022 (9-13 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno  Cena 2 400 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní materiály ve formátu ...
Další

Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 10.-11.11.2022 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno  Cena 5 400 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a ...
Další

Stokování a ČOV – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 24.-25.11.2022 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno  Cena 5 400 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a ...
Další