Celoživotní vzdělávání

Přehled aktuálně nabízených kurzů

Aktuální rozpis kurzů celoživotního vzdělávání

V současné době probíhá aktualizace našich kurzů celoživotní vzdělávání na 1. pololetí r. 2024. Rozpis bude zveřejněn do 12.12. 2023. V případě dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: jana.bilovska@vut.cz ...

WaterRisk.cz – Analýza rizik veřejných vodovodů – školení pro práci v aplikaci pro začátečníky (prostřednictvím platformy Google Meet)

Datum a místo 18.01.2024 (9-11 hod.) Cena zdarma Lektor  Ing. Jan Ručka, Ph.D. Anotace Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je ...

Povolování vodních děl v režimu nového stavebního zákona a nové postupy k získání JES (jednotné environmentální stanovisko) – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 15.02.2024 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je ...

Nové trendy ve zpracování čistírenských kalů – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 07.03.2024 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 Kč osvobozeno od DPH (cena zahrnuje ...

Stokování – základní odborný kurz

Datum a místo 21.03.2024 (8:30 -14 hod. tj. 3 x 1,5 hod.) kurz proběhne online prostřednictvím Microsoft Teams  Cena 2 300 Kč osvobozeno od DPH (studijní materiály) Lektor doc. Ing ...

Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 04.04.2024 a 11.04.2024  (8:30 - 14 hod. tj. 3 x 1,5 hod.) kurz proběhne online prostřednictvím Microsoft Teams Cena 4 600 Kč osvobozeno od DPH (cena zahrnuje ...

Návrhové parametry čistíren odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 18.04.2024 (9:00 - 13:00 hod.)  místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 200 Kč osvobozeno od DPH ...

Modrozelená infrastruktura měst a obcí a hospodaření s dešťovou vodou – základní odborný kurz

Datum a místo 25.04.2024 (8:30 -12 hod. tj. 2 x 1,5 hod.) kurz proběhne online prostřednictvím Microsoft Teams  Cena 1 900 Kč osvobozeno od DPH (studijní materiály) Lektor doc. Ing ...