Analýza rizik veřejných vodovodů jako součást provozních řádů – jednodenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

30.05.2019 (9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně, místnost Z401 (4. patro)

Cena

3 200 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení, oběd)

Lektor

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
Ing. Jan Ručka, Ph.D.
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz.

Program:

 • Novely vyhlášek, analýza rizik, metody.
 • Projekt a softwarová aplikace WaterRisk.
 • Samostatná práce se softwarem WaterRisk

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

Stokování a základní výpočty problematiky – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

24.4. a 25.4.2019 (9-15 hod) – dvoudenní kurz v oblasti stokování

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, Brno (místnost A138)

Cena

5900 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Kurz  je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Popis

Obsah kurzu:

 • druhy odpadních vod
 • systémy stokových sítí
 • materiál stokových sítí
 • technické požadavky pro uložení potrubí
 • objekty stokových sítí
 • způsob dopravy
 • monitoring stokových sítí
 • plán financování a obnovy
 • výpočet: hydraulický výpočet proudění v potrubí, dimenzování stokových sítí racionální metodou, výpočet množství dešťových vod z území, Bartoškova metoda

Přihláška