Aktuální kurzy

Ústav vodního hospodářství obcí pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005. Vybrané kurzy jsou zařazeny do programu vzdělávání ČKAIT.

V případě zájmu o realizaci konkrétního kurzu na vámi vybrané téma nás neváhejte kontaktovat. Dotazy organizačního charakteru, prosím, směřujte na paní Janu Bílovskou.

Přehled kurzů

Rozpis kurzů celoživotního vzdělávání na r. 2024

Seznam kurzů celoživotního vzdělávání r. 2024. Proklikem na datum se vám objeví podrobnější informace o konkrétním kurzu. Přihlašování probíhá prostřednictvím přihlášky v závěru textu u jednotlivých kurzů. V průběhu roku ...

Balneotechnika minerálních vod – aktuální otázky z praxe – seminář celoživotního vzdělávání

Datum a místo 17.05.2024 (9-15 hod.)  místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně ...

Základní výpočty v dopravě vody – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY KURZU JE KURZ ZRUŠEN.  místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 ...

Vodovodní přípojky – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo KURZ ZRUŠEN Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY  28.05.2024 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 700 Kč ...

Navrhování a provozování tlakové kanalizace a ČOV (technické zásady, novinky a řešení) – odborný seminář

Datum a místo 10.09.2024 (10-15:30 hod.) místo konání: EA Business hotel Jihlava, ul. Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava Cena 1 900 Kč (osvobozeno od DPH) -  v ceně je zahrnuta účast ...

Návrhové parametry čistíren odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo KURZ PŘELOŽEN na 24.10.2024  18.04.2024 (9:00 - 13:00 hod.)  místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 200 ...

Nové trendy ve zpracování čistírenských kalů – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo POZOR ZMĚNA TERMÍNU -  07.11.2024 07.03.2024 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 Kč ...

WaterRisk.cz – Analýza rizik veřejných vodovodů – školení pro práci v aplikaci pro začátečníky (prostřednictvím platformy Google Meet)

Datum a místo 13.09.2024 (9-11 hod.) Cena zdarma Lektor  Ing. Jan Ručka, Ph.D. Anotace Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je ...