Aktuální kurzy

Ústav vodního hospodářství obcí pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005. Vybrané kurzy jsou zařazeny do programu vzdělávání ČKAIT.

V případě zájmu o realizaci konkrétního kurzu na vámi vybrané téma nás neváhejte kontaktovat. Dotazy organizačního charakteru, prosím, směřujte na paní Janu Bílovskou.

Přehled kurzů

Aktuální rozpis kurzů celoživotního vzdělávání

Aktuální rozpis našich kurzů celoživotní vzdělávání na období 04-11/2022 najdete zde. Kurzy bývají během roku aktualizovány. V případě dotazů mě můžete kontaktovat na této e-mailové adrese: jana.bilovska@vut.cz ...
Další

WaterRisk.cz – Analýza rizik veřejných vodovodů – školení pro práci v aplikaci pro začátečníky (prostřednictvím platformy Meet – Google)

Datum a místo 19.10.2022 (9-11 hod.) Školení bude probíhat prostřednictvím platformy Meet - Google. Den před školením bude všem přihlášeným účastníkům rozeslán link pro připojení do kurzu. Cena zdarma Lektor ...
Další

Ztráty vody ve veřejných vodovodech – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo POZOR ZMĚNA TERMÍNU 20.10.2022 18.10.2022 (9-13 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno  Cena 2 400 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní ...
Další

Hydraulická analýza vodovodu – využití aplikace Epanet

Datum a místo 21.10.2022 (9-15 hod.) místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost Z/308) Cena 2 700 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení, ...
Další

Úprava bazénových vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 04.11.2022 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno  Cena 2 700 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a ...
Další

Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury a plánování obnovy – kurz celoživotního vzdělávání

POZOR ZMĚNA TERMÍNU 09.11.2022 15.11.2022 (9-13 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno  Cena 2 400 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní materiály ve formátu ...
Další

Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 10.-11.11.2022 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno  Cena 5 400 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a ...
Další

Stokování a ČOV – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 24.-25.11.2022 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno  Cena 5 400 Kč bez DPH (cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a ...
Další