Úvodní informace

Ústav vodního hospodářství obcí

Výuka

Ústav garantuje odborné předměty zaměření vodní hospodářství obcí

Výzkum

Pracovníci ústavu jsou řešiteli a spoluřešiteli  národních i mezinárodních výzkumných projektů

Celoživotní vzdělávání

ÚVHO pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005

Ostatní odborná činnost

Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod – dvě klíčové oblasti zájmu ústavu

 

Nabídka práce
Firma Hakov, a.s. přijme pro svoji pobočku v Brně zaměstnance do těchto pracovních pozic: více informací v příloze ...
Další
Nabídka práce
Firma AQUACONSULT, spol. s r.o. nabízí volné pracovní místo. Více informací ...
Další
Výběrové řízení pro studenty FAST VUT v prezenční formě výuky na místo stážista-specialista
Ústav vodního hospodářství obcí ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností, a.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení 3 míst stážistů-specialistů. Více ...
Další
Témata pro studenty středních škol 2018/2019
Pojď na stavárnu bez příjmaček Dne 1.6.2018 byl spuštěn speciální program s odbornými tématy pro studenty středních škol. Přihlašování bude ukončeno 31.10.2018. Máš-li ...
Další
Výběrové řízení – studentská pedagogicko-vědecká síla na ÚVHO
Vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí vypisuje v souladu s pokynem děkana č. 6/2018 výběrové řízení na obsazení 1 místa studentské ...
Další
Loading...