Úvodní informace

Ústav vodního hospodářství obcí

Výuka

Ústav garantuje odborné předměty zaměření vodní hospodářství obcí

Výzkum

Pracovníci ústavu jsou řešiteli a spoluřešiteli  národních i mezinárodních výzkumných projektů

Celoživotní vzdělávání

ÚVHO pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005

Ostatní odborná činnost

Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod – dvě klíčové oblasti zájmu ústavu

 

Nabídka práce
Firma VODING HRANICE, spol. s r.o. hledá zaměstnance. Více informací ...
Další
Výběrové řízení – studentská pedagogicko-vědecká síla na ÚVHO
Vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí vypisuje v souladu s pokynem děkana č. 6/2018 výběrové řízení na obsazení 1 místa studentské ...
Další
Nabídka práce
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.vypisují výběrové řízení na pracovní místo technického pracovníka/technické pracovnice technického odboru. Více informací ...
Další
Úspěch v soutěži CzSTT
Bakalářská práce Bc. Tomáše Nováka "Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě" získala 1. místo v soutěži CzSTT. vedoucí bakalářské ...
Další
Domovní čistírny odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání
Datum a místo 4. 10. 2018  (9-15 hod) místo konání: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (místnost bude upřesněna) Cena ...
Další
Loading...