Úvodní informace

Ústav vodního hospodářství obcí

Výuka

Ústav garantuje odborné předměty zaměření vodní hospodářství obcí

Výzkum

Pracovníci ústavu jsou řešiteli a spoluřešiteli  národních i mezinárodních výzkumných projektů

Celoživotní vzdělávání

ÚVHO pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005

Ostatní odborná činnost

Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod – dvě klíčové oblasti zájmu ústavu

 

Analýza rizik veřejných vodovodů jako součást provozních řádů – jednodenní kurz celoživotního vzdělávání
Datum a místo 18.04.2019, 30.05.2019 (9-15 hod) místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (budova a místnost ...
Další
Stokování a základní výpočty problematiky – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Datum a místo 24.4. a 25.4.2019 (9-15 hod) - dvoudenní kurz v oblasti stokování místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta ...
Další
Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Datum a místo 8.3. a 15.3.2019 (9-15 hod) - dvoudenní kurz v oblasti čištění odpadních vod místo konání: Brno, Žižkova ...
Další
Domovní čistírny odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání
Datum a místo 29.3.2019 (9-14 hod) místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (budova a místnost bude ...
Další
Loading...