Úvodní informace

Ústav vodního hospodářství obcí

Výuka

Ústav garantuje odborné předměty zaměření vodní hospodářství obcí

Výzkum

Pracovníci ústavu jsou řešiteli a spoluřešiteli  národních i mezinárodních výzkumných projektů

Celoživotní vzdělávání

ÚVHO pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005

Ostatní odborná činnost

Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod – dvě klíčové oblasti zájmu ústavu

 

CP004 – Odborná exkurze
Aktuální informace o průběhu výuky Výuka předmětu CP04 se uskuteční ve dnech 17. - 21. 9. 2018 po jižní Moravě ...
Další
Výběrové řízení pro studenty FAST VUT v prezenční formě výuky na místo stážista-specialista
Ústav vodního hospodářství obcí ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností, a.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení 3 míst stážistů-specialistů. Více ...
Další
Témata pro studenty středních škol 2018/2019
Pojď na stavárnu bez příjmaček Dne 1.6.2018 byl spuštěn speciální program s odbornými tématy pro studenty středních škol. Přihlašování bude ukončeno 31.10.2018. Máš-li ...
Další
Úspěch v soutěži CzSTT
Bakalářská práce Bc. Tomáše Nováka "Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě" získala 1. místo v soutěži CzSTT. vedoucí bakalářské ...
Další
Domovní čistírny odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání
Datum a místo POZOR ZMĚNA TERMÍNU na 11.10.2018 (9-15 hod) 4. 10. 2018  (9-15 hod) místo konání: Fakulta stavební, Vysoké ...
Další
Loading...