Nabidka PP

Nabídka pracovních příležitostí

Děkan Fakulty stavební VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – asistenta / odborného asistenta pro ...
Informace o výběrovém řízení na místo studentské pedagogicko-vědecké síly pro období 2022/2023 na Ústavu vodního hospodářství obcí ...
Vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí vypisuje v souladu s pokynem děkana č. 5/2022 výběrové řízení na obsazení 2 míst studentské ...