Ostatní odborná činnost

Odborná činnost ústavu

Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod jsou dvě klíčové oblasti zájmu ústavu. Zabýváme se intenzivně problematikou vodárenství, stokování, čištění odpadních vod, ale také inženýrskými sítěmi obecně, balneotechnikou a odpadovým hospodářstvím. Naše pozornost je věnována především moderním technologiím úpravy vody a čištění odpadních vod, moderním analýzám provozu vodovodních a stokových sítí, v rámci výzkumu se soustředíme na rizikovou analýzu a zranitelnost systémů zásobování vodou.

Nabídka

V rámci realizace ostatní odborné činnosti nabízíme:

 • ­odborné posudky a expertízy v oblasti vodárenství, stokování a čištění odpadních vod
 • ­navrhování, hydraulické výpočty a optimalizace provozu vodovodních a stokových sítí
 • ­matematické modelování vodovodních sítí – hydraulická analýza
 • ­matematické modelování stokových sítí (gravitačních, tlakových i podtlakových) a detailní návrh objektů
 • ­monitoring tlakových a průtokových poměrů vodovodních sítí
 • ­monitoring čistíren odpadních vod a stokových systémů
 • ­návrhy technologie úpravy vody a čištění odpadních vod
 • ­návrhy čerpacích stanic
 • ­hodnocení účinnosti technologických procesů
 • ­monitoring kvality povrchových vod
 • ­kontrolní rozbory kvality pitné vody
 • ­analýza rizik a tvorba WSP plánů vodárenských systémů
 • ­analýza ztrát vody
 • ­řešení spolehlivosti vodárenských systémů pomocí pokročilých modelů
 • ­plánování obnovy vodovodních a stokových sítí
 • ­kurzy celoživotního vzdělávání pro praxi a státní správu akreditované ČKAIT
 • ­zpracování posudků pro žádosti o dotace ze státních a evropských fondů
 • ­zpracování a poradenská činnost při tvorbě projektů o dotace ze strukturálních fondů
 • ­poradenská a expertní činnost při výběrových řízeních na dodavatele projekční a stavební činnosti

Spolupracujeme

 • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Vodárenská akciová společnost, a.s.
 • Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s
 • Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky – SOVAK ČR
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
 • Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
 • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Teplárny Brno, a.s.
 • ATJ special s.r.o.
 • ČOV Račice-Pístovice
 • Obec Dolní Loučky
 • Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“