Všeobecné podmínky

Přihlášení na kurz

Přihlášení na kurz provádějí zájemci o účast prostřednictvím elektronické přihlášky provozované na adrese prihlaska.vodovod.info. Přihláška je závazná v okamžiku potvrzení ze strany organizátora kurzu. Veškerá komunikace probíhá elektronicky prostřednictvím emailu. Za okamžik doručení se považuje datum a čas odeslání zprávy.

Poplatek za kurz

Poplatek za kurz zahrnuje veškeré náklady, tj. náklady na lektora, studijní materiály a občerstvení v průběhu kurzu.

Storno účasti

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku písemně i elektronicky, a to nejpozději 14 dní před konáním kurzu. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.

Studijní materiály a certifikát

Na základně osobní účasti obdrží účastníci kurzu doprovodné studijní materiály a certifikát. Při neúčasti na kurzu nelze certifikát, ani studijní materiály vydat.