Všeobecné podmínky

Přihlášení na kurz

Přihlášení na kurz provádějí zájemci o účast prostřednictvím elektronické přihlášky provozované na adrese prihlaska.vodovod.info. Přihláška je závazná v okamžiku potvrzení ze strany organizátora kurzu. Veškerá komunikace probíhá elektronicky prostřednictvím emailu. Za okamžik doručení se považuje datum a čas odeslání zprávy.

Poplatek za kurz

Poplatek za kurz zahrnuje veškeré náklady, tj. náklady na lektora, studijní materiály a občerstvení v průběhu kurzu.

Storno účasti

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku písemně i elektronicky, a to nejpozději 14 dní před konáním kurzu. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.

Studijní materiály a certifikát

Na základně osobní účasti obdrží účastníci kurzu doprovodné studijní materiály a certifikát. Při neúčasti na kurzu nelze certifikát, ani studijní materiály vydat.

Osobní údaje

Odesláním přihlášky účast souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany organizátora kurzu. Organizátor neposkytuje osobní údaje třetím osobám. Poskytnuté osobní údaje jsou použity jako podklad pro vyplnění certifikátu o absolvování vzdělávací aktivity, který účastníci po skončení kurzu obdrží.