Diplomové práce

Aktuálně zpracovávané diplomové práce

Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody
autor: Bakota Filip, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Monitoring stokové sítě ve městě Brně
autor: Dvorský Petr, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Analýza spotřeby vody ve vodovodní síti Valašského Meziříčí 
autor: Fučík David, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Sledování účinnosti odstraňování pesticidů ze zdrojů pitné vody vybranými adsorbenty 
autor: Gottwald Martin, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Software WEST pro výpočet čistíren odpadních vod 
autor: Hlavínek Jakub, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody
autor: Hofmanová Lucie, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Dlouhodobé plány obnovy vodovodních sítí
autor: Hos Lukáš, vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., ak. rok 2018/2019.

Střednědobý a dlouhodobý plán obnovy vybrané stokové sítě 
autor: Chromík Radek, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Pilotní studie posouzení rizik vybraného vodovodu 
autor: Jedličková Ivana, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Technicko-technologický audit úpravny vody 
autor: Jedličková Tereza, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstraňování mikropolutantů z pitné vody 
autor: Kabelíková Eva, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Implementace technologie smart meteringu do provozu malého obecního vodovodu 
autor: Klučka Tomáš, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Rychlost rozpadu volného chloru ve vodovodní síti 
autor: Kolková Hana, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Získání a opětovné využití celulózy z odpadní vody
autor: Krystková Kamila, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, ak. rok 2018/2019.

Studie sanace vybrané části stokové sítě 
autor: Novák Tomáš, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Efekt kombinace dávkování koagulantu a flokulantu na odvodňování čistírenských kalů
autor: Pániková Kristína, vedoucí práce Ing. Karel Hrich, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Studie odkanalizování vybrané obce
autor: Remešová Terezie, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Studie variant odkanalizování obce Kamenný Malíkov
autor: Rössová Markéta, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Optimalizace provozu čistíren odpadních vod 
autor: Singrová Veronika, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod technologií MBR 
autor: Spratková Aneta, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, ak. rok 2018/2019.

Vliv tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu vody
autor: Straňák Petr, vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., ak. rok 2018/2019.

Energetické využití čistírenských kalů a produktů mikrovlnné pyrolýzy
autor: Šimek Radim, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, ak. rok 2018/2019.

Analýza stížností odběratelů pitné vody
autor: Trněná Eva, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D., ak. rok 2018/2019.

Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech
autor: Vaculík Tomáš, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, ak. rok 2018/2019.

Technologie znovuvyužití odpadních vod
autor: Velikovská Kristýna, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, ak. rok 2018/2019.

Možnosti odstranění zápachu na stokové síti 
autor: Žíla Radim, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D., ak. rok 2018/2019.