Doktorské práce

Aktuálně zpracovávané disertační práce

Změny jakosti pitné vody ve vodovodní síti
autor: Ing. Jana Nováková, školitel doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., zahájení studia r. 2018.

Mikropolutanty ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění
autor: Ing. Daniela Šiblová, školitel Ing. Renata Biela, Ph.D., zahájení studia r. 2018.

Změny vybraných ukazatelů jakosti pitné vody ve vodovodní distribuční síti
autor: Ing. Markéta Rajnochová, školitel doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, zahájení studia r. 2017.

Mikrovlnná pyrolýza čistírenského kalu
autor: Ing. Ivo Korytář, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2017.

Odstraňování antibiotik z  odpadních vod pomocí pokrokových oxidačních technologií
autor: Ing. Tomáš Macsek, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2015.

Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních sítích
autor: Ing. Tomáš Sucháček, školitel doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., zahájení studia r. 2015.

Snížení vlivu přepadů z odlehčovacích komor na recipient
autor: Ing. Michal Úterský, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2014.

Energetické využití čistírenských kalů
autor: Ing. Jan Ševčík, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2013.

Drenážní efekt stokové sítě
autor: Ing. Jaroslav Babák, školitel doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., zahájení studia r. 2013.

Xenobiotika v komunálních odpadních vodách
autor: Ing. Adéla Žižlavská, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2012.