Doktorské práce

Aktuálně zpracovávané disertační práce

Téma bude upřesněno
autor: Ing. Jakub Lžičař, školitel doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., zahájení studia r. 2016.

Téma bude upřesněno
autor: Ing. Tomáš Macsek, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2015.

Téma bude upřesněno
autor: Ing. Tomáš Sucháček, školitel doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., zahájení studia r. 2015.

Optimalizace návrhu a provozu dosazovacích nádrží
autor: Ing. Věra Jedličková, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2014.

Snížení vlivu přepadů z odlehčovacích komor na recipient
autor: Ing. Michal Úterský, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2014.

Energetické využití čistírenských kalů
autor: Ing. Jan Ševčík, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2013.

Drenážní efekt stokové sítě
autor: Ing. Jaroslav Babák, školitel doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., zahájení studia r. 2013.

Xenobiotika v komunálních odpadních vodách
autor: Ing. Adéla Žižlavská, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2012.

Optimalizace odstraňování sloučenin na ČOV
autor: Ing. Daniel Polášek, školitel prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, zahájení studia r. 2012.

Multikriteriální hodnocení technického stavu vodovodů
autor: Ing. Miloslav Tauš, školitel doc. Ladislav Tuhovčák, CSc., zahájení studia r. 2011.