Zápisky studentů

Úspěch v soutěži CzSTT

Bakalářská práce Bc. Tomáše Nováka "Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě" získala 1. místo v soutěži CzSTT. vedoucí bakalářské ...

Moje první stáž

Během studia na vysoké škole v 5. ročníku na VUT (obor Vodní hospodářství obcí) jsem měla příležitost se přihlásit na odbornou ...
/ Zápisky studentů

Erasmus v Litvě stál za to

Na úvod musím říci, že nejsem zvlášť velký cestovatel a přihlášku na Erasmus jsem plánovala podat dva roky, než co ...
/ Zápisky studentů

Stáž na vodárnách byla velkým zážitkem

Jak je již z nadpisu patrné, v následujících pár řádcích se zmíním o své studijní stáži u společnosti Brněnské vodárny ...
/ Zápisky studentů

Téma diplomky jsem si přinesla ze stáže

Na podzim roku 2015 jsem společně se dvěma dalšími spolužáky absolvovala stáž u společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Na ...
/ Zápisky studentů

Erasmus na Maltě

Letos oslavil Erasmus třicet let, během kterých pomohl bezpočtu studentům vycestovat a získat tak jedinečné zkušenosti nejen díky studiu v cizím ...