Stáž na vodárnách byla velkým zážitkem

Jak je již z nadpisu patrné, v následujících pár řádcích se zmíním o své studijní stáži u společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK a.s.).

Na tuto stáž jsem se dostal přes výběrové řízení ÚVHO spolu se svými dvěma spolužačkami Veronikou a Kateřinou. Nebudu Vám popisovat, co jsme kde jaký den dělali, zkusím to shrnout tak, aby bylo zřejmé, jestli celá stáž měla/neměla smysl.

Jaké bylo mé očekávání a proč jsem do toho vlastně šel?

Nejvíce mě zajímal střet teorie (chceme-li škola) vs. praxe (realita, zaměstnání…). Zároveň jsem však věděl, že jde o první, pilotní ročník spolupráce mezi ÚVHO a BVK a.s. na takovéto úrovni, tudíž jsem byl mírně skeptický k samotnému průběhu. Další co mě zajímalo, i když pouze okrajově, byla finanční odměna podmíněná určitými kritérii.

První co mě velmi mile překvapilo, byl fakt, že s námi všichni pracovníci BVK a.s. od montážních dělníků, až po ředitele jednotlivých divizí jednali jako se sobě rovnými, nesetkal jsem po celou dobu stáží s žádným povýšeným jednáním typu: Á studentíci, tak to jim tady střihnem pérka… Druhým velmi příjemným faktorem byl někdy až přímo rodinný přístup k nám, nastupující generaci odborníků ve vodním hospodářství, uvedu příklad: Několikrát se stalo, že jsem nerozuměl slovům, která byla vyřčena, jelikož to byla běžně používaná slova v praxi, se kterými jsem se ve škole nesetkal, ale ochotně mi tato slova byla vysvětlena. Asi největším překvapením pro mne bylo zjištění, že se budeme nejen seznamovat s provozem společnosti, ale přímo se okrajově podílet na řešení některých jejích aktuálních problémů, z čehož jsem byl nadšený i nervózní zároveň. Výsledek stál ale za to, kromě jednoduché studie na dané téma, jsem si toto téma následně převedl i do své diplomové práce a zabýval jsem se s ním ve větší míře.

Nemohu opomenout fakt, že po celou dobu stáží jsem se velice podrobně seznámil s provozem společnosti a obzvláště fyzické návštěvy objektů na vodovodech a kanalizacích, pro mne byly velkým zážitkem. V podstatě mohu tvrdit, že vodovodní síť jsme projeli od Březovských pramenišť (jejichž návštěvu vřele doporučuji) přes úpravny, čerpací stanice a vodojemy až po domácí kohoutky. Kanalizační síť od domovní přípojky přes objekty na stokové síti (odlehčováky, shybky, spadiště apod.) až po ústní do recipientu z ČOV v Modřicích.

 

Ing. Jan Klement
diplomant ÚVHO