Povolování vodních děl v režimu nového stavebního zákona a nové postupy k získání JES (jednotné environmentální stanovisko) – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY KURZ ZRUŠEN  10.04.2024 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Garant

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Lektor

Ing. Ludmila Vodičková, Ph.D.

Anotace

Kurz zaměřený na povolování vodních děl, především vodovodů a kanalizací, v režimu nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.). Na související změny vodního zákona (č. 254/2001 Sb.), dále zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (č. 274/2001 Sb.) a nové postupy dle zákona o jednotném environmentálním stanovisku (č. 148/2023 Sb.).

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

NPA020 – Odborná exkurze

INFORMACE K PŘEDMĚTU

Výuka předmětu NPA020 se uskuteční ve dnech 18. – 22. 9. 2023 po jižní Moravě (oblast Znojemsko)

Sraz účastníků je v pondělí 18. 9. v 7:30 hodin u fakulty (Žižkova 17, Brno). Doprava autobusem zajištěna, odjezd 7:45 hodin. Předběžný návrat je naplánován 22. 9. kolem 12. hodiny.

Informace k ubytování: ubytování zajištěno po celý týden v Apartmánech Podyjí.

Informace ke stravování: Snídaně, obědy a večeře individuálně v rámci denního programu odborné exkurze (v pondělí oběd zajištěn).

Pro pondělní dopolední program je nutná pevná obuv a dlouhé kalhoty (návštěva slévárny).

Jiná výuka v týdnu od 18.9. do 22.9. neprobíhá, účast na odborné exkurzi je povinná pro všechny studenty.

V případě dotazů podá informace doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., garant předmětu.

(kontakt: hlustik.p@fce.vutbr.cz, mobil: 736 215 657)

O ústavu

Ústav vodního hospodářství obcí

Ústav vodního hospodářství obcí (ÚVHO) představuje jeden z odborných pilířů pro studium oboru Vodního hospodářství a vodních staveb na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tento prestižní ústav garantuje excelentní odbornost ve výuce bakalářských programů „Stavitelství“ a „Stavební inženýrství“, stejně jako magisterských a doktorských programů zaměřených na stavební inženýrství.

Pedagogové působící na ústavu se specializují na klíčové oblasti vodního hospodářství obcí, dříve nazývané zdravotní inženýrství. V rámci své pedagogické a výzkumné činnosti se jednotlivé odborné skupiny zabývají těmito oblastmi:

  •     Vodárenství – úprava a doprava vody
  •     Odvodnění a čištění odpadních vod
  •     Inženýrské sítě
  •     Balneotechnika, odpadové hospodářství

Členové ústavu zajišťují kvalitní výuku povinných předmětů i volitelných kurzů navazujících na základní obory studia.

Výuka na ústavu je pevně spojena s vědecko-výzkumnou činností a dalšími odbornými aktivitami jeho akademických pracovníků. Tito odborníci se podílejí na grantových projektech, mezinárodních výzkumných projektech, organizují kurzy celoživotního vzdělávání pro praxi a veřejnou správu, pořádají odborné konference a poskytují služby pro praxi (posudky, studie a projekty).

Zástupci akademické obce se rovněž angažují v inovaci vzdělávacího systému prostřednictvím různých projektů a operačních programů, jako je např. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Mnoho akademiků z ústavu také působí jako členové nebo předsedové u státních závěrečných zkoušek na stavebních fakultách v Praze i Bratislavě, stejně jako komisemi pro udělování vědeckých hodností v oboru.

Odborná exkurze předmětu NPA020 – aktuální informace 09/2022

Výuka předmětu NPA020 se uskuteční ve dnech 19. – 23. 9. 2022 po jižní Moravě (oblast Znojemsko)

Sraz účastníků je v pondělí 19. 9. v 7:30 hodin u fakulty (Žižkova 17, Brno). Doprava autobusem zajištěna, odjezd 8:00 hodin. Předběžný návrat je naplánován 23. 9. kolem 12. hodiny.

Informace k ubytování: ubytování zajištěno po celý týden v HOTELU SOBOL vranovská pláž https://www.hotelsobol.cz/. V tomto termínu již hotel nebude vytápěn. Ručníky s sebou.

Informace ke stravování: každý den jsou zajištěny snídaně. Obědy a večeře individuálně v rámci denního programu odborné exkurze (v pondělí oběd zajištěn).

Pro pondělní dopolední program je nutná pevná obuv a dlouhé kalhoty (návštěva slévárny).

Jiná výuka v týdnu od 19.9. do 23.9. neprobíhá.

V případě dotazů podá informace doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., garant předmětu

(kontakt: hlustik.p@fce.vutbr.cz, mobil: 736 215 657)

Implementace patentované technologie VUT v Brně do provozu tlakové stokové sítě obce Velký Valtinov

V květnu 2022 byla v rámci spolupráce mezi Ústavem vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a společností PRESSKAN System, a.s. do provozu tlakové kanalizace obce Velký Valtinov navržena technologie pro automatizované proplachování tlakové kanalizace, která je chráněna evropským patentem č.: EP3263786B1. Jedná se o inovativní technologické řešení, které bylo vyvinuto na Vysokém učení technickém v Brně. Licenci pro jeho využívání zakoupila společnost PRESSKAN System, a.s. Jedná se o první velikou tlakovou stokovou síť v ČR, kde byl tento patentovaný systém řízení čerpadel navržen. Technologie je koncipována tak, že účinně brání zanášení potrubí tlakových stok sedimentem z odpadní vody a jejich postupnému ucpávání.