O ústavu

Ústav vodního hospodářství obcí

Ústav vodního hospodářství obcí (ÚVHO) představuje jeden z odborných pilířů pro studium oboru Vodního hospodářství a vodních staveb na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tento prestižní ústav garantuje excelentní odbornost ve výuce bakalářských programů „Stavitelství“ a „Stavební inženýrství“, stejně jako magisterských a doktorských programů zaměřených na stavební inženýrství.

Pedagogové působící na ústavu se specializují na klíčové oblasti vodního hospodářství obcí, dříve nazývané zdravotní inženýrství. V rámci své pedagogické a výzkumné činnosti se jednotlivé odborné skupiny zabývají těmito oblastmi:

  •     Vodárenství – úprava a doprava vody
  •     Odvodnění a čištění odpadních vod
  •     Inženýrské sítě
  •     Balneotechnika, odpadové hospodářství

Členové ústavu zajišťují kvalitní výuku povinných předmětů i volitelných kurzů navazujících na základní obory studia.

Výuka na ústavu je pevně spojena s vědecko-výzkumnou činností a dalšími odbornými aktivitami jeho akademických pracovníků. Tito odborníci se podílejí na grantových projektech, mezinárodních výzkumných projektech, organizují kurzy celoživotního vzdělávání pro praxi a veřejnou správu, pořádají odborné konference a poskytují služby pro praxi (posudky, studie a projekty).

Zástupci akademické obce se rovněž angažují v inovaci vzdělávacího systému prostřednictvím různých projektů a operačních programů, jako je např. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Mnoho akademiků z ústavu také působí jako členové nebo předsedové u státních závěrečných zkoušek na stavebních fakultách v Praze i Bratislavě, stejně jako komisemi pro udělování vědeckých hodností v oboru.