Návrhové parametry čistíren odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

KURZ PŘELOŽEN na 24.10.2024  18.04.2024 (9:00 – 13:00 hod.

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 200 Kč osvobozeno od DPH (studijní materiály, drobné občerstvení)

Lektor

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti čistíren odpadních vod z obcí do 5000 EO:

  • technické a právní předpisy v oblasti čištění odpadních vod – NV č. 401/2015 Sb.;
  • návrhové parametry stokové sítě podle ČSN 75 6101;
  • návrhové parametry čistíren odpadních vod podle ČSN 75 6401 a ČSN 75 6402: hydraulické a látkové zatížení ČOV, stanovení EO.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška