Stokování – základní odborný kurz

Datum a místo

21.03.2024 (8:30 – 14 hod. tj. 3 x 1,5 hod.) kurz proběhne online prostřednictvím Microsoft Teams 

Cena

2 300 Kč osvobozeno od DPH (studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti stokování. Jedná se o kurz, který je zaměřen na problematiku navrhování a provozování stokových sítí.

Program:

  • Úvod – normy a předpisy.
  • Principy navrhování stokových sítí a kanalizačních přípojek.
  • Gravitační stoková síť, objekty na stokové síti.
  • Tlaková a podtlaková stoková síť.
  • Nakládání s dešťovými vodami a modrozelená infrastruktura.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům v této oblasti a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Studijní materiál/prezentace vám zašleme před seminářem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přihláška