Povolování vodních děl v režimu nového stavebního zákona a nové postupy k získání JES (jednotné environmentální stanovisko) – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY KURZ ZRUŠEN  10.04.2024 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Garant

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Lektor

Ing. Ludmila Vodičková, Ph.D.

Anotace

Kurz zaměřený na povolování vodních děl, především vodovodů a kanalizací, v režimu nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.). Na související změny vodního zákona (č. 254/2001 Sb.), dále zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (č. 274/2001 Sb.) a nové postupy dle zákona o jednotném environmentálním stanovisku (č. 148/2023 Sb.).

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška