Ústav vodního hospodářství obcí

Celoživotní vzdělávání

Seznam S-Rank Google PageRank

Banner


Designed by:
Institute of Municipal Water Management, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates

Vybrané projekty

  • GA0676GA0676
    Extrémní srážkové scénáře pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky únosného a ekologicky šetrného návrhu stokových sítí
  • Vodovod.infoVodovod.info
    Vodárenský informační portál
  • WaterRiskWaterRisk
    Analýza rizik veřejných vodovodů

Visegrad Fund

Banner

Partnerská pracoviště

Informační zdroje

Sdílení