Úvodní informace

Ústav vodního hospodářství obcí

Výuka

Ústav garantuje odborné předměty zaměření vodní hospodářství obcí

Výzkum

Pracovníci ústavu jsou řešiteli a spoluřešiteli  národních i mezinárodních výzkumných projektů

Celoživotní vzdělávání

ÚVHO pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005

Ostatní odborná činnost

Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod – dvě klíčové oblasti zájmu ústavu

 

Nabídka práce
Nová nabídka práce. Více informací ...
Další
Odevzdávání diplomové práce pro AR 2017/2018
Termín odevzdání diplomové práce pro AR 2017/2018 je 12. 1. 2018 do 12 hod. na sekretariátě ÚVHO (Ing. Koukalová). Úřední ...
Další
Nabídka práce
Projekční  organizace se sídlem v Ostravě nabízí pracovní místo na pozici projektant vodohospodářských staveb. Více informací ...
Další
Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí
Ústav vodního hospodářství obcí je držitelem akreditace MŠMT pro vzdělávací program "Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí". Rozsah 120 vyučovacích ...
Další
Nabídka práce
Firma IGEA s.r.o. hledá pro divizi Brno projektanta inženýrských sítí. Více informací ...
Další
Loading...