Úvodní informace

Ústav vodního hospodářství obcí

Výuka

Ústav garantuje odborné předměty zaměření vodní hospodářství obcí

Výzkum

Pracovníci ústavu jsou řešiteli a spoluřešiteli  národních i mezinárodních výzkumných projektů

Celoživotní vzdělávání

ÚVHO pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005

Ostatní odborná činnost

Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod – dvě klíčové oblasti zájmu ústavu

 

BP052 – Exkurze
Ve středu 18.10.2017 proběhne výuka předmětu BP052 formou exkurze na vodojem Kohoutovice. Účast studentů je povinná! Sraz 12:15 hod, ul ...
Další
Erasmus na Maltě
Letos oslavil Erasmus třicet let, během kterých pomohl bezpočtu studentům vycestovat a získat tak jedinečné zkušenosti nejen díky studiu v cizím ...
Další
Nabídka práce
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.vypisují výběrové řízení na pracovní místo technického pracovníka/technické pracovnice technického odboru. Více informací ...
Další
Výpočty objektů čistírny odpadních vod
Kurz celoživotního vzdělávání, VUT FAST v Brně 16. a 23. 11. 2017 Ing. Petr Hluštík, Ph.D. prof. Ing. Petr Hlavínek, ...
Další
O ústavu
Ústav vodního hospodářství obcí Ústav vodního hospodářství obcí (zkr. ÚVHO) je odborným garantem zaměření vodního hospodářství obcí na oboru Vodní ...
Další
/ / Aktuality, Čeština
Loading...