Úvodní informace

Ústav vodního hospodářství obcí

Výuka

Ústav garantuje odborné předměty zaměření vodní hospodářství obcí

Výzkum

Pracovníci ústavu jsou řešiteli a spoluřešiteli  národních i mezinárodních výzkumných projektů

Celoživotní vzdělávání

ÚVHO pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005

Ostatní odborná činnost

Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod – dvě klíčové oblasti zájmu ústavu

 

Úspěch v soutěži CzSTT
Bakalářská práce Bc. Tomáše Nováka "Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě" získala 1. místo v soutěži CzSTT. vedoucí bakalářské ...
Další
Domovní čistírny odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání
Datum a místo 4. 10. 2018  (9-15 hod) místo konání: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (místnost bude upřesněna) Cena ...
Další
Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek – kurz celoživotního vzdělávání
Datum a místo 24. 5. 2018  a 31. 5. 2018 (9-15 hod) místo konání: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v ...
Další
Moje první stáž
Během studia na vysoké škole v 5. ročníku na VUT (obor Vodní hospodářství obcí) jsem měla příležitost se přihlásit na odbornou ...
Další
Nabídka práce
Nová nabídka práce. Více informací ...
Další
Loading...