Navrhování a provozování tlakové kanalizace a ČOV (technické zásady, novinky a řešení) – odborný seminář

Datum a místo

10.09.2024 (10-15:30 hod.)

místo konání: EA Business hotel Jihlava, ul. Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava

Cena

1 900 Kč (osvobozeno od DPH) –  v ceně je zahrnuta účast na semináři, poznámky k přednáškám, občerstvení a oběd. Přihlášení probíhá prostřednictvím on-line přihlášky (viz níže).

Organizační garant semináře

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Navazujeme na semináře, které proběhly v letech 2022 a 2023. Seminář bude sestávat ze čtyř přednášek, v rámci kterých se posluchači seznámí s problematikou navrhování a provozování tlakové kanalizace. Bližší informace o semináři a program semináře viz příloha.

Parkování: je možné v parkovacím domě v areálu hotelu. Parkování je zpoplatněno částkou 20 Kč/hod. nebo 150 Kč/den. Platba parkovného na hotelové recepci.

Osvědčení o absolvování semináře bude vystaveno účastníkům po absolvování semináře. Následně bude zasláno prostřednictvím e-mailu.

 

Přihláška

 

Přílohy