WaterRisk.cz – Analýza rizik veřejných vodovodů – školení pro práci v aplikaci pro začátečníky (prostřednictvím platformy Google Meet)

Datum a místo

13.09.2024 (9-11 hod.)

Cena

zdarma

Lektor

 Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je určen začínajícím uživatelům, kteří se chtějí zaškolit pro používání softwaru. V rámci kurzu bude prezentován celý postup od založení nového projektu až po definici nápravných opatření a export finální zprávy do PDF. Kurz bude veden ve dvou blocích (2 x 50 min) prostřednictvím platformy Google Meet. Účastníci nepotřebují kameru, pouze mikrofon, pokud budou chtít klást dotazy.

Link pro připojení do Google Meet bude rozeslán registrovaným účastníkům den předem.

Registrace prostřednictvím níže uvedené přihlášky.

Přihláška