Kvalita vody ve vodovodních sítích – teplota vody v horkém letním období, efektivní čištění vodovodních sítí a zkušenosti s technologií Astacus

Datum a místo

23.04.2024 (9:30 – 15:00 hod.)

místo konání: EA Business hotel Jihlava, ul. Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava

Cena

1 500 Kč (osvobozeno od DPH) –  v ceně je zahrnuta účast na semináři, poznámky k přednáškám, elektronické materiály, občerstvení a oběd v hotelové restauraci. Přihlášení probíhá prostřednictvím on-line přihlášky (viz níže).

Organizační garant semináře

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Ing. Michal Ondráček

Anotace

Seminář o kvalitě pitné vody ve vodovodní síti bude zaměřen na téma teploty dopravované vody v horkých letních měsících a dále na praktické přínosy a provozní zkušenosti s čištěním vodovodní sítě metodou řízeného proplachování technologií Astacus.

Bližší informace o semináři a program semináře viz příloha.

Parkování: je možné v parkovacím domě v areálu hotelu. Parkování je zpoplatněno částkou 20 Kč/hod. nebo 150 Kč/den. Platba parkovného na hotelové recepci. Pro účastníky semináře jsme požádali o rezervaci 30 parkovacích míst.

Osvědčení o absolvování semináře bude vystaveno účastníkům, kteří zašlou přihlášku do 15. 4. 2024. Přihlášeným po tomto termínu bude osvědčení zasláno e-mailem po absolvování semináře.

Přihláška

Přílohy