Bakalářské práce

Aktuálně zpracovávané bakalářské práce

Plán obnovy vodovodní sítě
autor: Bakota Filip, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Jakost povrchových vod v ČR a jejich upravitelnost
autor: Bedáňová Jana, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci
autor: Dvorský Petr, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Návrh stokové sítě obce Krahulov
autor: Fučík David, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Odstraňování fosforu z fugátu při odvodňování kalu
autor: Gajdošík Jan, vedoucí práce doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Tvarožná
autor: Buchtová Eva, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Možnosti ztvrzování a změkčování vody
autor: Gottwald Martin, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Využití alternativních koagulantů při úpravě vody
autor: Hofmanová Lucie, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury
autor: Hos Lukáš, vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Studie odkanalizování vybrané obce
autor: Chromík Radek, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Vyhodnocení vlivu technicko-technologických úprav na úpravně vody na jakost upravené vody
autor: Jedličková Ivana, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Spotřeba vody u vybraných subjektů
autor: Jedličková Tereza, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Sanace podzemních vod kontaminovaných ropnými látkami
autor: Kabelíková Eva, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Katalog čerpadel pro tlakové stokové systémy
autor: Klučka Tomáš, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Intenzifikace průmyslové ČOV v areálu BOSCH Diesel, s.r.o.
autor: Koláček Ivo, , vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Analýza stáří vody v tlakové stokové síti
autor: Kolková Hana, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Sušení čistírenských kalů
autor: Kovář Jaromír, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Problematika ko-fermentace organických zbytků na ČOV
autor: Kratochvíl Josef, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Hospodářství pro dezinfekci pitné vody – návrh a provozování
autor: Krupicová Simona, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Získávání celulózy z odpadní vody
autor: Krystková Kamila, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Využití flotace v úpravnách vody
autor: Litschmann Patrik, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě
autor: Novák Tomáš, vedoucí práce  doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Posouzení technického stavu vodovodní sítě obce Hnojník
autor: Patková Aneta, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Alternativní způsoby odkanalizování obcí
autor: Podhrázský Martin, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Analýza spotřeby vody

autor: Pokorná Denisa, vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Varianty odkanalizování obcí do 2 tisíc obyvatel

autor: Remešová Terezie, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Čerpací stanice na stokové síti
autor: Rőssová Markéta, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Účinnost čistíren odpadních vod
autor: Singrová Veronika, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních sítích
autor: Straňák Petr, vedoucí práce doc.Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Stavebně-technický stav stokové sítě
autor: Šimek Radim, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Základní a výkonnostní ukazatele vybraných vodárenských společností v ČR
autor: Vaculík Tomáš, vedoucí práce doc.Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí
autor: Velikovská Kristýna, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Využití produktů mikrovlnné pyrolýzy
autor: Zdeňková Petra, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA.

Množství odpadů z procesu čištění odpadních vod
autor: Žíla Radim, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.