Význam a možnosti čistírenských technologií za účelem odstranění xenobiotik z koloběhu městských vod


Název projektu

Význam a možnosti čistírenských technologií za účelem odstranění xenobiotik z koloběhu městských vod 

Zadavatel

MŠMT – KONTAKT

Evidenční číslo

6-06-18

Zakázka FAST

ME 1260181

Odpovědný řešitel

doc.Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Spoluřešitelé

Dr. Norbert Kreuzinger (TU Wien) 

Doba řešení

2006 – 2007