Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na výběr programových projektů do resortního programu výzkumu a vývoje TIP Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2012 se předpokládá v květnu 2011.
Informaci o možných konzultacích s MPO naleznete na http://www.mpo.cz/