Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území


Název projektu

Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území

Zadavatel

GAČR

Evidenční číslo

103/05/0400

Zakázka FAST

GA 125S007

Odpovědný řešitel

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (SmVak, a.s.)

Spoluřešitel

Doc. Ing. Jan Mičín, CSc.

Doba řešení

2005 – 2007