Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění


Název projektu

Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění

Zadavatel

Grantová agentura ČR

Evidenční číslo

103/01/0675

Zakázka FAST

GA 230675

Odpovědný řešitel

Doc. Ing. Jan Mičín, CSc.

Doba řešení

2001 – 2003