Doktorandská konference MLADÝ VEDEC/YOUNG SCIENTIST 2011

Radi by sme Vás poinformovali o doktorandskej konferencii, ktorá sa koná pod záštitou pána dekana Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach: doc. Ing. Vincenta Kvočáka pod názvom: MLADÝ VEDEC/YOUNG SCIENTIST 2011 –  3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture.

Cieľom tejto konferencie je prezentácia doktorandov a ich výskumnej činnosti, nadviazanie spolupráce,  získanie nových vedomostí. Zúčastnia sa doktorandi z jednotlivých stavebných fakúlt zo Slovenska, Čiech a zahraničia ( Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko,……).

Radi privítame aj Vašich študentov doktorandského štúdia.

Bližšie informácie ohľadom konferencie sú na : http://www.svf.tuke.sk/mladyvedec/

Ing. Daniela Očipová, PhD.
a organizačný výbor