Doba vlivu řízeného proplachu vodovodního potrubí na vybrané ukazatele jakosti pitné vody

Název projektu

Doba vlivu řízeného proplachu vodovodního potrubí na vybrané ukazatele jakosti pitné vody

Zadavatel
Interní grantová agentura – specifický výzkum 2019

Evidenční číslo
FAST-J-19-6066

Odpovědný řešitel
Ing. Markéta Rajnochová

Doba řešení
01.03.2019 – 31.12.2019

Abstrakt
Navrhovaný juniorský projekt navazuje na aktuálně řešený projekt TAČR Zéta I. a rozšiřuje jej tak, že se v jeho rámci provede vyhodnocení efektivnosti proplachování vodovodního potrubí po určitém uplynulém čase od jeho provedení. V rámci tohoto navrhovaného projektu se provede série terénních měření, v rámci kterých se ověří čistota vnitřních povrchů vodovodního potrubí v centrum města Vsetína po roce od provedení plošného řízeného proplachu.