CP056 – Vybrané statě ze stokování a ČOV

CP056 – Vybrané statě ze stokování a ČOV

Anotace předmětu

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Přenášky:

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení:

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Harmonogram výuky předmětu CP56 – Vybrané statě ze stokování a ČOV

Zimní semestr 2015/2016, 8 týdnů

Přednášky

Týden

Datum

Téma přednášky

Přednášející/poznámka

1.

21.09.2015

exkurze

2.

28.09.2015

Den české státnosti

státní svátek

3.

05.10.2015

Navrhování podtlakové kanalizace.

Rac

4.

12.10.2015

Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody – čerpací technika ve stokových sítích.

Rac/přednášející z praxe: dr. Stanislav Malaník

5.

19.10.2015

Energetická náročnost kanalizačních sítí.

Rac

6.

26.10.2013

Membránové technologie.

Hlav

7.

02.11.2015

Xenobiotika a možnosti jejich eliminace.

Hlav

8.

09.11.2015

Nové trendy a směry v technologiích čištění a dočišťování OV

Hlav

Cvičení

Týden

Číslo příkladu

Příklad

Cvičící/

poznámka

1.

2.

P1

Úvod

Ruč

3.

P2

Návrh venkovní podtlakové stokové sítě.

Ruč

4.

P3

Návrh čerpací stanice.

Ruč/Test

5.

P4

Návrh podtlakové stanice / tlakové kanalizace.

Ruč

6.

P5

Návrh DČOV.

Hlu

7.

P6

Návrh vybrané části ČOV. Návrh membrány.

Hlu

8.

Zápočet

Hlu-Ruč/Test