BPA004 – Výuka v terénu (V)

BPA004 – Výuka v terénu (V)
Anotace předmětu

Předmět se orientuje na praktické návyky pro předprojektovou přípravu a průzkum. Kombinuje geodetická měření s rekognoskací a následným průzkumem sítí, vodovodních nebo kanalizačních, a se sběrem dat sloužících jako východisko pro stanovení návrhových parametrů sítí. Snahou je lokálně cílit průzkumy tak, aby plnily i reálné požadavky obcí, případně sloužily jako podklad k dalším vědecko technickým pracím ústavu. Výstupem z výuky je kolektivně vypracovaný elaborát.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Cvičení:

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Ing. Michal Kriška
Doc. Ing. Miloslav Šlezingr, Ph.D.

 

Výuka probíhá vždy v zápočtovém týdnu letního semestru.