Automatizace řízeného proplachování vodovodních sítí

Název projektu

Automatizace řízeného proplachování vodovodních sítí

Zadavatel
Technologická agentura České republiky – Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Evidenční číslo
TJ02000017

Odpovědný řešitel
Ing. Markéta Rajnochová

Spoluřešitel
Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (Fakulta strojního inženýrství)
Ing. Jan Ručka, Ph.D.
Ing. Tomáš Sucháček

Doba řešení
01.06.2019 – 31.05.2021

Abstrakt
Navrhovaný projekt má za cíl vyvinout automatické zařízení pro automatizaci řízeného proplachování. Zařízení bude určeno provozovatelům vodárenských sítí.