Hlavínek Petr

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

profesor

Kontakty

tel.:  5 4114 7733
e-mail: hlavinek.p@fce.vutbr.cz

kancelář: Z320

Zaměření

čištění odpadních vod
čistota vod

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

 • OC 182 – Metody odstranění xenobiotik z městských vod
 • Spoluřešitel projektu MPO – TANDEM FT-TA3/123 – Vývoj malé čistírny odpadních vod se separací kalu ponořeným membránovým modulem
 • Spoluřešitel projektu MPO – TANDEM FT-TA3/012 – Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních
 • Spoluřešitel projektu COST ACTION 636 – Xenobiotics in Urban Water Cycle
 • Řešitel 6. rámcového programu EU – Marie Curie – Analysing, Evaluating and Re-directing Membrane Bioreactor Research and Implementation
 • Projects
 • CARE-S
 • Aquarec
 • Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 261100006 – Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů
 • Česko-Slovenská mezinárodní vědeckotechnická spolupráce Integrovaný přístup k řešení odkanalizování míst a obcí aplikací matematických modelů kvality vody v povrchových tocích

Členství v mezinárodních a národních organizacích

 • člen Svazu stavebních inženýrů (ČSSI), Brno, Česká republika, řádné, od roku 1990
 • člen International Association for Water Quality (IAWQ), Londýn, Velká Británie, řádné, od: roku 1992 (člen národního komitétu od r. 1997)
 • Asociace čistírenských expertů ČR (AČE ČR), Brno, Česká republika, řádné, od roku 1993(člen předsednictva od r. 1995)
 • člen Water Environment Federation (WEF), Alexandria, USA, řádné, od roku 1994

Životopis

Publikační činnost

2017
ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. ODSTRAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH LÉČIV Z ODPADNÍCH VOD ZA POUŽITÍ OXIDAČNÍCH PROCESŮ. In JUNIORSTAV 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 189-195. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
Detail
ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V. Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 23-32. ISBN: 978-80-86020-85- 3.
Detail
POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění průmyslových odpadních vod. MEMPUR 2017, Sborník abstraktů. 1. Česká Lípa: Česká membránová platforma, z.s., 2017. s. 80-80. ISBN: 978-80-904517-9- 7.
Detail
POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P.; ADAMEC, T.; POLÁŠEK, J.; MARŠÍK, M. Výzkumná zpráva - Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu - Zkušební provoz pilotní jednotky AnMBR v Pivovaru Černá Hora. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-52.
Detail
ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Removal of pharmaceuticals by advanced oxidation processes. HPLC 2017 Prague Abstrack Book. Praha: 2017. s. 305-3005.
Detail
ŠEVČÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K. Microwave pyrolysis of sewage sludge. Athens2017. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2017. s. 1-12.
Detail
RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Optimising sludge management at the Municipal Solid Waste Incinerator. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2017. s. 1-10.
Detail
KUČERÍK, J.; JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŽÍDEK, J. Water binding in biochars produced by using microwave pyrolysis of municipal sludge. In Book of abstracts. Kišiněv: CEEC- TAC, 2017. s. 62-62. ISBN: 978-3-940237-47- 7.
Detail
MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M. Removal of pharmaceuticals from drinking water matrix in a flow- through AOPs reactor. In 15th International Conference on Environmental Science and Technology. Proceedings of the International Conference on Environmental Sciene and Technology. Athens, Greece: International Conference on Environmental Science and Technology, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-960-7475-53- 4. ISSN: 1106-5516.
Detail | WWW
CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; TŠPON, S.; CHODÁK, L.; ZDENĚK, D.; NOVÁK, V. Výzkum využitelnosti zařízení "Bionicfuel". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-26.
Detail
POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu. Vodní hospodářství, 2017, roč. 67., č. 9, s. 8-13. ISSN: 1211-0760.
Detail
MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; BENEŠ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M. Odstraňování antibiotik z matrice pitné vody pomocí pokrokových oxidačních procesů. Vodovod. info, 2017, č. 9, s. 1-4. ISSN: 1804-7157.
Detail | WWW
HLUŠTÍK, P.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P. Eliminace zápachu ze stokové sítě. Vodovod. info, 2017, č. 9, s. 1-13. ISSN: 1804-7157.
Detail | WWW
RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; JANAS, T.; ŠEVČÍK, J.; MIKEŠOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; HLAVÍNEK, P. Posouzení maximálních zisků tepla pro polyfunkční objekt Koliště- Vlhká. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 233-238. ISBN: 978-80-86020-85- 3.
Detail
POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR). Vodovod. info, 2017, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1804-7157.
Detail | WWW
 
2016
JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU NITRIFIKACE A DENITRIFIKACE A SNÍŽENÍPROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA ČOV. In JUNIORSTAV 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické´v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 263-270. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; TAUŠ, M.; VELIKOVSKÁ, K. Výzkumná zpráva - SAKO Brno, a.s. - Testování šnekového dehydrátoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-11.
Detail
MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Inokulum pre anaeróbne čistenie odpadových vôd pri psychrofilných podmienkach. Vodovod. info, 2016, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1804-7157.
Detail
HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M. Vývoj a testování plaveckého trenažeru „Swimm Trainer“. Vodovod. info, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
Detail | WWW
CAPODAGLIO, A.; HLAVÍNEK, P.; RABONI, M. Advances in wastewater nitrogen removal by biological processes: state of the art review. Revista Ambiente e Agua, 2016, roč. 11, č. 2, s. 250-267. ISSN: 1980-993X.
Detail | WWW
JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Streamline of activation process at wastewater treatment plants. In 16th International Multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulharsko: International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 2016. s. 621-628. ISBN: 978-619-7105-65- 0. ISSN: 1314-2704.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Wastewater micropollutants removal by using AOP (Advance Oxidation Process) prototype. In 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulharsko: International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 2016. s. 823-830. ISBN: 978-619-7105-65- 0. ISSN: 1314-2704.
Detail
HLUŠTÍK, P.; ČERVENKOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J. PYROLYSIS IN THE FIELD OF SLUDGE MANAGEMENT AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS. In 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016_Energy and Clean Technologies_ Book 4. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 557-564. ISBN: 978-619-7105-63- 6. ISSN: 1314-2704.
Detail
MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Výzkum odstraňování antibiotik z odpadních vod pomocí technologie AOPs. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66., č. 10, s. 6-9. ISSN: 1211-0760.
Detail
POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti s provozem anaerobního membránového reaktoru. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. s. 147-152. ISBN: 978-80-86020-83- 9.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 281-286. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
Detail
JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P. Energetické úspory na čistírně odpadních vod v důsledku řízení biologického čištění. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 43-47. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T. Odstraňování léčiv pomocí jednotky AOP (ADVANCED OXIDATION PROCESS). In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 111-116. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
Detail
ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Removal of Pharmaceuticals and Musk Compounds from Wastewater Using Advanced Oxidation Processes. 17th European Meeting on Environmental Chemistry. Inverness: 2016. s. 46-46.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T. Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-46.
Detail
HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M. Výzkumná zpráva č. 12657089 HEROLDS, spol. s r.o. - Multifunkční centrum EDISON - posouzení využití tepla z odpadních vod, tepla z vrtů a využití šedých vod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-61.
Detail
HLAVÍNEK, P.; STŘÍTESKÝ, L.; PEŠOUTOVÁ, R.; HOUDKOVÁ, L. Biogas Production from Algal Biomass from Municipal Wastewater Treatment. Waste and Biomass Valorization, 2016, roč. 7, č. 4, s. 747-752. ISSN: 1877-265X.
Detail | WWW
 
2015
ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; PÍŠŤKOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J. Degradation of micropollutants at WWTP Mikulov. In JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 260-268. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M. Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER". Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-39.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; PÍŠŤKOVÁ, V.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J. Technologie ČOV Mikulov a možnosti odbourávání mikropolutantů. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 6, s. 4-8. ISSN: 1211- 0760.
Detail
POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti provozu membránového anaerobního reaktoru v Pivovaru Černá Hora. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 270-277. ISBN: 978-80-89740-08- 6.
Detail
STŘÍTESKÝ, L.; PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P. Malt house wastewater treatment with settleable algal- bacterial flocs. Water Science and Technology, 2015, roč. 72, č. 10, s. 1796-1802. ISSN: 0273- 1223.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Softwarové prostředí pro simulaci odlehčovacích komor. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 419-426. ISBN: 978-80-89740-08- 6.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Software environment for the assessment of combined sewer overlows in sewer systems. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015 - Ecology, Economics, Education and Legislation. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. s. 455-462. ISBN: 978-619-7105-40- 7. ISSN: 1314- 2704.
Detail
JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Control of nitrification and denitrification process at wastewater treatment plants. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015 - Ecology, Economics, Education and Legislation. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. s. 118-125. ISBN: 978-619-7105-40- 7. ISSN: 1314- 2704.
Detail
HELA, R.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 221-228. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P. Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů. In Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Praha: ENVI-PUR, s.r.o., 2015. s. 15-20. ISBN: 978-80-905059-4- 0.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Možnosti posouzení odlehčovacích komor v softwarovém prostředí. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 267-273. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
Detail
JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace na čistírnách odpadních vod. Vodovod. info, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
Detail | WWW
HLAVÍNEK, P. Mikrovlnná pyrolýza čistírenského kalu. Vodovod. info, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 1-6. ISSN: 1804- 7157.
Detail | WWW
MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Anaeróbne čistenie komunálnych odpadových vod pri psychrofilných podmienkach. In Městské vody 2015. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 251-254. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; KOLEKTIV, S. Storm Water Management Examples from Czech Republic, Slovakia and Poland. Švýcarsko: Springer Hydrogeology, 2015. 212 s. ISBN: 978-3-319-25833- 1.
Detail | WWW
JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Optimalizace procesů v aktivační nádrži. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 45-50. ISSN: 2336-7148.
Detail | WWW
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-85.
Detail
CAPODAGLIO, A.; HLAVÍNEK, P.; RABONI, M. Physico-chemical technologies for nitrogen removal from wastewaters: a review. Revista Ambiente e Agua, 2015, roč. 10, č. 3, s. 481-498. ISSN: 1980- 993X.
Detail | WWW
 
2014
HLAVÍNEK, P. Poznatky z konference Městské vody 2013. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64., č. 1, s. 21-21. ISSN: 1211- 0760.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. A pilot scale comparison of advanced oxidation processes for estrogenic hormone removal from municipal wastewater effluent. Water Science and Technology, 2014, roč. 70, č. 1, s. 70-75. ISSN: 0273- 1223.
Detail
HLAVÍNEK, P.; MIFEK, R. Impact of wastewater transport on its quality. In INFRAEKO 2014. 1. Rzeszow, Poland: Politechnika Rzeszowska, 2014. s. 77-84. ISBN: 978-83-7199-937- 2.
Detail
TURKOVÁ, J.; CHALOUPKOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; KORYTÁROVÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Způsob ekonomického posouzení použité technologie u ČOV Mikulov. In Oceňovanie a riadenie stavebných projektov. 1. Brusel, Belgie: Euro Scientia vzw, 2014. s. 226-232. ISBN: 978-90-822990-1- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Konference Městské vody - URBAN WATER 2014. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 12, s. 34-35. ISSN: 1211- 0760.
Detail
STŘÍTESKÝ, L.; PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; HOUDKOVÁ, L. Produkce bioplynu z biomasy mikrořas získané z čištění odpadních vod. In Městské vody 2014. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2014. s. 245-250. ISBN: 978-80-86020-79- 2.
Detail
POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti z vývoje a pilotního provozu membránového anaerobního reaktoru pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu. In Nové trendy v čistírenství. 1. Praha: ENVI-PUR, s.r.o., 2014. s. 27-37. ISBN: 978-80-905059-3- 3.
Detail
PÍŠŤKOVÁ, V.; ÚTERSKÝ, M.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J. Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému. In Odpadové vody 2014. 1. Bratislava: NOI Bratislava, 2014. s. 108-113. ISBN: 978-80-970896-7- 2.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu využívající symbiotických kolonií mikrořas a bakterií. In Odpadové vody 2014. 1. Bratislava, SK: NOI Bratislava, 2014. s. 235-240. ISBN: 978-80-970896-7- 2.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. Čištění odpadních vod využívající symbiotických kolonií mikrořas a bakterií. In Městské vody 2014. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2014. s. 161-168. ISBN: 978-80-86020-79- 2.
Detail
 
2013
HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R. Poloprovozní ověření ozonizace k předčištění průmyslových odpadních vod. Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Brno: Tribun EU, 2013. s. 132-136. ISBN: 978-80-263-0350- 3.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Advanced oxidation technologies for removal of xenobiotics from storm water. In IX. Kárpát- Medencei Környezettudományi Konferencia. 1. Miskolc: Kiadó - Miskolci Egyetem, Müszaki Földtudományi Kar, 2013. s. 429-437. ISBN: 978-963-358-032- 5.
Detail
ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Problems related with presence of xenobiotics in stormwater intended for nonpotable reuse in households, irrigation or other commercial usage. In IX. Kárpát- Medencei Környezettudományi Konferencia. 1. Miskolc: Kiadó - Miskolci Egyetem, Müszaki Földtudományi Kar, 2013. s. 477-483. ISBN: 978-963-358-032- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ČÍŽOVÁ, V.; STŘÍTESKÝ, L. Nové trendy a směry v technologiích čištění a dočišťování odpadních vod. Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Praha: ENVI-PUR, s.r.o., 2013. s. 7-13. ISBN: 978-80-905059-2- 6.
Detail
ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Decreasing risk of stormwater contamination during storm event. Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 227-234. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
Detail
ČÍŽOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Optimization of storm water tank design. Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 235-238. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
Detail
HLAVÍNEK, P.; STŘÍTESKÝ, L.; ČÍŽOVÁ, V. Nově vznikající technologie čištění městských a průmyslových odpadních vod. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2013. s. 164-171. ISBN: 978-80-89062-94- 2.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. Poloprovozní ověření technologie čištění komunálních vod využívající kolonií mikrořas a bakterií. VODA 2013. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 391-394. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Outline of the history of storm water harvesting. In Hydrologic risks - floods and droughts. 1. Košice, Slovenská republika: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. s. 9-15. ISBN: 978-80-553-1492- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Contamination of stormwater by xenobiotics. In Hydrologic risks - floods and droughts. 1. Košice, Slovenská republika: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. s. 120-124. ISBN: 978-80-553-1492- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P. Modern approach to management of combined sewer owerflows. 12. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
Detail
BARTONÍČKOVÁ, E.; HLAVÍNEK, P. Design of CSOS in view of actual legislation. 12. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. Poloprovozní zkušenosti s čištěním odpadních vod symbiotickými koloniemi mikrořas a bakterií. Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 269-272. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
Detail
 
2012
STRÁNSKÝ, D.; HLAVÍNEK, P. Vize vývoje městského odvodnění v České republice. Infrastruktura, 2012, roč. 5, č. 1, s. 17-20. ISSN: 1803- 4241.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P. Srovnání AOP technologií pro dočištění komunálních odpadních vod. In Městské vody 2012. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2012. s. 247-250. ISBN: 978-80-86020-75- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P.; VACHOVEC, R.; SOUSEDÍK, M. Praktické zkušenosti z projektování MBR v podmínkách ČR. In Odpadové vody 2012. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2012. s. 39-44. ISBN: 978-80-970896-2- 7.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P. Využití AOP k terciálnímu dočištění odpadních vod. In Odpadové vody 2012. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2012. s. 111-116. ISBN: 978-80-970896-2- 7.
Detail
POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Sběr provozních zkušeností na memránové DČOV. In Odpadové vody 2012. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2012. s. 173-175. ISBN: 978-80-970896-2- 7.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Occurence and possibilities of xenobiotics from storm- waters. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 167-171. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
Detail
ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Problematika odstraňování xenobiotik z průmyslových odpadních vod. In 44. konferencia vodohospodárov v priemysle. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě,SvF, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2012. s. 134-147. ISBN: 978-80-227-3809- 5.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; BIERBAUM, S.; ESCABASSE, J.; WELL, A.; KOMPARE, B.; KLEMENČIČ, A.; DREV, D.; THIÉBAUT, Q. Využití AOP pro čištění průmyslových odpadních vod. In 44. konferencia vodohospodárov v priemysle. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě,SvF, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2012. s. 113-123. ISBN: 978-80-227-3809- 5.
Detail
KLEMENČIČ, A.; BALABANIČ, D.; KOMPARE, B.; KRZYK, M.; PANJAN, J.; BULC, T.; DREV, D.; JARNI, K.; BIERBAUM, S.; ESCABASSE, J.; WELL, A.; HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R.; THIÉBAUT, Q.; HOLOBAR, A. Recycling of AOP- Treated Effluents for Reduction of Fresh Water Consumption in Textile and other High Water Volume Consuming Industries. In BALWOIS 2012. 1. Ohrid: IB2E - BALWOIS, 2012. s. 1-11. ISBN: 978-608-4510-10- 9.
Detail
HLAVÍNEK, P. Concept of storm water management in urban areas. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 143-152. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ČÍŽOVÁ, V. Basic characteristics of stormwater tanks on combined sewerage network. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 153-160. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; HLUŠTÍK, P. Využití membránových bioreaktorů pro čištění průmyslových odpadních vod. In 44. konferencia vodohospodárov v priemysle. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra mapovania a pozemkových úprav, 2012. s. 124-133. ISBN: 978-80-227-3809- 5.
Detail
 
2011
HLAVÍNEK, P. Perspectives of decentralized wastewater treatment for rural areas. In Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. 1. Nizozemí: Springer, 2011. s. 75-85. ISBN: 978-94-007-0279- 0.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; MATYSÍKOVÁ, J. Use of advanced oxidation processes for textile wastewater treatment - a review. Food and Environment Safety, 2011, roč. X, č. 3, s. 59-65. ISSN: 2068- 6609.
Detail | WWW
MIFEK, R.; HLAVÍNEK, P. The influence of wastewater disposal system on the quality and quantity of the wastewater transported to a wastewater treatment plant. In Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. 1. Nizozemí: Springer, 2011. s. 339-343. ISBN: 978-94-007-0279- 0.
Detail
VYKYDAL, M.; HLAVÍNEK, P.; STRÁNSKÝ, D.; PRYL, K. Možné scénáře vývoje městského odvodnění: technokratický, ekologický, ekonomický. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 3, s. 132-136. ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P. Perspektivy využití membránových technologií v České republice. Infrastruktura, 2011, roč. 4, č. 2, s. 22-25. ISSN: 1803- 4241.
Detail
HLAVÍNEK, P.; MIFEK, J. Rozdíly v kvalitě a kvantitě odpadních vod podle způsobu odkanalizování a vliv těchto vod na ČOV. Infrastruktura, 2011, roč. 4, č. 3, s. 29-31. ISSN: 1803- 4241.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; MATYSÍKOVÁ, J. AOP technologie pro čištění a dočištění odpadních vod z textilního průmyslu - literární rešerše. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 125-130. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
Detail
HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, I. Měření propustnosti štítových česlí. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 151-157. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŠEBEK, J.; GUT, J. Rekonstrukce stokových sítí a čistíren odpadních vod v rámci projektu Ochrana vod povodí řeky Dyje - II. Etapa. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2011. s. 281-287. ISBN: 978-80-89062-81- 2.
Detail
PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; MATYSÍKOVÁ, J. Použití pokročilých oxidačních procesů k čištění odpadních vod z textilního průmyslu - přehled literatury. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2011. s. 317-323. ISBN: 978-80-89062-81- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P. Optimalizace provozu membránových čistíren odpadních vod. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. s. 85-92. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
Detail
BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Ponorná čerpadla se zapouzdřeným (mokrým) elektropohonem. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 225-228. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
Detail
MIFEK, R.; HLAVÍNEK, P.; RUSNÍK, I. Hodnocení kvality a kvantity odpadních vod na výstupu z různých kanalizačních systémů. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 235-238. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
Detail
BIERBAUM, S.; HLAVÍNEK, P.; THIÉBAUT, Q.; PEŠOUTOVÁ, R.; WEISSBACHER, J.; DREV, D.; KOMPARE, B.; KLEMENČIČ, A. Reducing fresh water consumption in the paper industry and other high water volume consuming industries by recycling AOP - treated effluents. 3 th international annual symposium DITP. 1. Bled: Gospodarska zbornica Slovenije, 2011. s. 38-39.
Detail
HLAVÍNEK, P. Modern approach to management of combined sewer owerflows. Food and Environment Safety, 2011, roč. X, č. 3, s. 30-39. ISSN: 2068- 6609.
Detail | WWW
PIKOROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P.; PAGÁČOVÁ, P. Comparison of two flat sheet membrane modules used in a real domestic wastewater treatment plant. In Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. 1. Nizozemí: Springer, 2011. s. 303-312. ISBN: 978-94-007-0279- 0.
Detail
 
2010
MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M. One- Year Operation of Single Household MBR Plant. Water Science and Technology, 2010, roč. 61, č. 1, s. 217-226. ISSN: 0273- 1223.
Detail
HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti s hospodařením s dešťovými vodami v ČR. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9. Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela- Krajina a voda. 1. Košice: Elsewa, 2010. s. 1-2. ISBN: 978-80-89385-11- 9.
Detail
VYKYDAL, M.; HLAVÍNEK, P.; STRÁNSKÝ, D.; PRYL, K. Možné scénáře vývoje městského odvodnění technokratický, ekologický, ekonomický. In Městské vody 2010. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2010. s. 33-42. ISBN: 978-80-86020-71- 6.
Detail
BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Inducer jednostupňových spirálních procesních čerpadel. In Městské vody 2010. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2010. s. 127-134. ISBN: 978-80-86020-71- 6.
Detail
RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P.; MIFEK, R. Nové poznatky o vlivu dopravy odpadních vod na čistírnu odpadních vod. In Městské vody 2010. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2010. s. 135-142. ISBN: 978-80-86020-71- 6.
Detail
VACHOVEC, R.; SOUSEDÍK, M.; HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D. Využití MBR v lokalitách s vysokými požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod. In Městské vody 2010. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2010. s. 143-151. ISBN: 978-80-86020-71- 6.
Detail
PIKOROVÁ, T.; MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; PAGÁČOVÁ, P.; DRTIL, M.; RUSNÁK, D. Porovnanie dvoch membránových modulov skúmaných v reálnych podmienkach domovej čistiarni odpadových vod. In Odpadové vody 2010. 1. Brno: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2010. s. 98-103. ISBN: 978-80-89088-94- 2.
Detail
VILÍM, D.; VACHOVEC, R.; HLAVÍNEK, P. Aplikace MBR a konkrétní případové studie. In Nové trendy v čistírenství. 1. Praha: ENVI-PUR, s.r.o., 2010. s. 24-33. ISBN: 978-80-254-8312- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 10. část. Infrastruktura, 2010, roč. 3, č. 4, s. 15-16. ISSN: 1803- 4241.
Detail
HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M. Technologický projekt - časť stokovanie. Technologický projekt - časť stokovanie. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2010. s. 1-76. ISBN: 978-80-86020-70- 9.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 9. část. Infrastruktura, 2010, roč. 3, č. 3, s. 20-21. ISSN: 1803- 4241.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŠEBEK, J.; KUBÍK, J. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu - etapa 2, skúsenosti s financovaním z OPŽP. In Odpadové vody 2010. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2010. s. 243-248. ISBN: 978-80-89088-94- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 7. část. Infrastruktura, 2010, roč. 3, č. 1, s. 16-20. ISSN: 1803- 4241.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 8. část. Infrastruktura, 2010, roč. 3, č. 2, s. 28-30. ISSN: 1803- 4241.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami - efektivní nástroj ochrany recipientů. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: VUT Brno, FAST, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-86020-67- 9.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R. Pokročilé zásobování vodou a čištění odpadních vod: cesta k bezpečnější společnosti a prostředí. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2010, roč. 60, č. 7, s. 7-8. ISSN: 1211- 0760.
Detail
 
2009
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; ŠULCOVÁ, V.; KUBÍK, J. HYDRAULIC AND ENVIRONMENTAL RELIABILITY MODEL OF URBAN DRAINAGE. In Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems. 1. NL: SPRINGER, 2009. s. 305-321. ISBN: 978-90-481-2364- 3.
Detail
MATULOVÁ, Z.; PAGÁČOVÁ, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; HLAVÍNEK, P. Lab- scale research of MBR with combined biomass cultivation. In 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. 1. Tatranské Matliare, SK: 2009. s. 159-165. ISBN: 978-80-227-3072- 3.
Detail
HLAVÍNEK, P. Perspektivy rozvoje hospodaření se srážkovými vodami v České republice. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2009. s. 5-12. ISBN: 80-86020-62- 2.
Detail
HRABOVSKÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Znečištění srážkových vod z komunikací. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 11-14. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
Detail
HLAVÍNEK, P. Perspektivy využití membránových technologií v České republice. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 79-85. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
Detail
HRABOVSKÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací. Vodní hospodářství. Praha: Vodní hospodářství, 2009. s. 7-7. ISSN: 1211-0760.
Detail
POLLERT, J.; HLAVÍNEK, P. Vysoké školství vodohospodářského směru v ČR a CEE STATUS QUO 2009. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 53-60. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
Detail
BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Objemová čerpadla nacházejí uplatnění v ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 165-170. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
Detail
HRABOVSKÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K. Kvalita dešťových vod odtékajících z komunikací a dopravních ploch. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r. o, 2009. s. 293-296. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
Detail
PAGÁČOVÁ, P.; MATULOVÁ, Z.; DRTIL, M.; HLAVÍNEK, P. Aktivácia s kombinovanou biomasou s membránovou filtráciou. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 319-324. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
Detail
MIFKOVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Decentralizované odvádění a opětovné využití odpadních vod v praxi. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 315-318. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
Detail
STRÁNSKÝ, D.; HLAVÍNEK, P. Vize vývoje městského odvodnění v České republice. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2009, roč. 59, č. 1, s. 4-7. ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P. Management rizik zásobování a odvádění odpadních vod. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2009, roč. 59, č. 1, s. 23-24. ISSN: 1211- 0760.
Detail
VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J. Vývoj balené MBR ČOV v rámci EU projektu Amedeus. Vodní hospodářství, 2009, roč. 59, č. 1, s. 7-10. ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P. Jímání dešťových vod a jejich využití. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XIV. 1. Moravská Třebová: VHOS, a.s., 2009. s. 103-110. ISBN: 80-86020-61- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Perspektivy decentrálního odvádění a čištění odpadních vod v podmínkách ČR. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 5-10. ISBN: 978-80-86020-63- 1.
Detail
PIKOROVÁ, T.; MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M. Skúsenosti z ročného prevádzkovania domovej ČOV s MBR. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 49-56. ISBN: 978-80-86020-63- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 5. část. Infrastruktura, 2009, roč. 2, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1803- 4241.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 6. část. Infrastruktura, 2009, roč. 2, č. 4, s. 23-28. ISSN: 1803- 4241.
Detail
VILÍM, D.; HLAVÍNEK, P. Malé MBR (Domovní a kontejnerové ČOV). In Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Tábor: ENVI-PUR, s.r.o., 2009. s. 9-17. ISBN: 978-80-254-5326- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P. Perspektivy využití aktivačních ČOV se separací kalu ponořeným membránovým modulem v podmínkách ČR. Odpadní vody - Wasterwater 2009. 1. Praha: ICARIS Conference Manager, 2009. s. 199-205. ISBN: 978-80-254-4068- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P. Zkušenosti z výstavby rekonstrukcí ČOV v rámci projektu Břeclavsko- rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2009. s. 107-115. ISBN: 978-80-89062-64- 5.
Detail
PIKOROVÁ, T.; JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; RUSNÁK, D. Technológia domových ČOV s membránovou separáciou kalu. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 173-181. ISBN: 978-80-89062-64- 5.
Detail
PAGÁČOVÁ, P.; MATULOVÁ, Z.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; HLAVÍNEK, P. Laboratórne modelovanie aktivácie s kombinovanou biomasou a membránovou filtráciou. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2009. s. 409-415. ISBN: 978-80-89062-64- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P. Development of containerised turn- key MBR plants. In Final MBR- Network Workshop. 1. Berlin: MBR- Network, 2009. s. 57-58. ISBN: 978-3-9811684-5- 7.
Detail
MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; PIKOROVÁ, T.; DRTIL, M. Operation of domestic pilot MBR WWTP. In Final MBR- Network Workshop. 1. Berlin: MBR- Network, 2009. s. 145-146. ISBN: 978-3-9811684-5- 7.
Detail
KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Web- based Database of Xenobiotics and Methods for their Treatment. In XENOVAC 2009 - International Conference on Xenobiotics in the Urban Water Cycle. 1. Cyprus: University of Cyprus, 2009. s. 180-183. ISBN: 978-9963-671-89- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 4. část. Infrastruktura, 2009, roč. 2, č. 2, s. 34-37. ISSN: 1803- 4241.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 3. část. Infrastruktura, 2009, roč. 2, č. 1, s. 37-38. ISSN: 1803- 4241.
Detail
HLAVÍNEK, P.; MAHRÍKOVA, I.; MARŠÁLEK, J.; KUKHARCHYK, T.; POPOVSKA, C. Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems. 1. 1. NL: SPRINGER, 2009. 325 s. ISBN: 978-90-481-2364- 3.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures of Water Supply and Sewerage Systems. In Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems. 1. Nizozemí: NATO, 2009. s. 3-12. ISBN: 978-90-481-2364- 3.
Detail
 
2008
HLAVÍNEK, P.; MARŠÁLEK, J.; MAHRÍKOVA, I.; BONACCI, O. Dangerous Pollutants (Xenobiotcs) in Urban Water Cycle. In Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle. NATO. Nizozemí: Springer, 2008. s. 1-343. ISBN: 978-1-4020-6800- 3.
Detail
MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I. Vybrané výsledky laboratorného testovania aktivácie s membránovou separáciou kalu. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2008, roč. 58, č. 5, s. 178-180. ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; ŠEBEK, J. Problematika hospodaření s dešťovými vodami v generelech odvodnění. In Odpadové vody 2008. 1. Bratislava: AČE SR, 2008. s. 65-71. ISBN: 978-80-89088-68- 3.
Detail
VILÍM, D.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P. Vývoj MBR - mezinárodní výzkumný projekt AMEDEUS. In Nové trendy v čistírenství. 1. Tábor: ENVI- PUR, 2008. s. 24-31. ISBN: 978-80-254-3089- 7.
Detail
BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Provozní vlastnosti tekutinových strojů v ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008. 1. Brno: ARDEC, 2008. s. 131-138. ISBN: 80-86020-59- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Infrastruktura, 2008, roč. 1, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1803-4241.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území-2. část. Infrastruktura, 2008, roč. 1, č. 1, s. 18-20. ISSN: 1803- 4241.
Detail
STRÁNSKÝ, D.; HLAVÍNEK, P. Vize vývoje městského odvodnění v České republice. In Městské vody 2008. Brno: Ardec, 2008. s. 23-30. ISBN: 80-86020-59- 2.
Detail
DUŠEK, O.; HLAVÍNEK, P. Optimalizace procesu odstraňování dusíku na ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008. 1. Brno: Ardec, 2008. s. 139-146. ISBN: 80-86020-59- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; ŠEBEK, J. Přístupy k nakládání se srážkovými vodami v generelech veřejné kanalizace. In Nové trendy v čistírenství. 1. Tábor: ENVI- PUR, 2008. s. 45-53. ISBN: 978-80-254-3089- 7.
Detail
 
2007
KUBÍK, J.; MIFKOVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Databáze a výpočtový modul pro návrh systému využití dešťových vod. JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 227-227. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
Detail
HLAVÍNEK, P. Nebezpečné polutanty (Xenobiotika) v cyklu městských vod. Vodní hospodářství, 2007, roč. 57, č. 7/ 2007, s. 247-248. ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nové cesty pro odpadní vody. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 5-10. ISBN: 80-86020-53- 3.
Detail
HLAVÍNEK, P. Nové trendy v odvádění odpadních vod. In Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Tábor: ENVI- PUR, 2007. s. 17-26. ISBN: 978-80-254-0414- 0.
Detail
HLAVÍNEK, P. Nové trendy v odvádění odpadních vod. In Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Tábor: ENVI- PUR, 2007. s. 17-25. ISBN: 978-80-254-0414- 0.
Detail
HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D. Využití membránových technologií pro ČOV 50 - 2000 EO. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. BRNO: ARDEC, 2007. s. 181-186. ISBN: 80-86020-54- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P.; BRADA, K. Rychloběžnost hydrodynamických čerpadel a míchadel (v čistírnách a úpravnách městských vod). In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. Brno: Ardec, 2007. s. 209-216. ISBN: 80-86020-54- 1.
Detail
SKLENÁROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Zařízení ke vsakování dešťových vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. Brno: Ardec, 2007. s. 297-300. ISBN: 80-86020-54- 1.
Detail
JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; BODÍK, I.; DRTIL, M. Vybrané výsledky laboratorního testovania modelu aktivácie s membránovou separáciou kalu. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. Brno: Ardec, 2007. s. 267-272. ISBN: 80-86020-54- 1.
Detail
PRAX, P.; TLOLKA, J.; HODAŇ, V.; HLAVÍNEK, P. Čerpací stanice na síti - provozní zkušenosti. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. Brno: Ardec, 2007. s. 217-222. ISBN: 80-86020-54- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P. Stormwater Management in Urbanised Areas. In Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle. Anglie: Springer, 2007. s. 45-52. ISBN: 978-1-4020-6794- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P. New/old ways for storm water: learning from the history. 5th IWHA CONFERENCE Tampere Finland 2007 Pasts and Futures of Water. Finsko, Tampere: IWHA, 2007. s. 101-101. ISBN: 978-951-44-6971- 8.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování. In Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR, 2007. s. 105-110. ISBN: 978-80-239-9618- 0.
Detail
JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; DANČOVÁ, L.; BLŠŤÁKOVÁ, A.; PAGÁČOVÁ, P. Vybrané parametre aktivácie s membránovou filtráciou. In Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR, 2007. s. 65-68. ISBN: 978-80-239-9618- 0.
Detail
KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. COST 636 - Metody odstranění xenobiotik z městských vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. Brno: Ardec, 2007. s. 273-274. ISBN: 80-86020-54- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. 1. 1. Brno: Ardec, 2007. 164 s. ISBN: 80-86020-55- X.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, J.; SKLENÁROVÁ, T.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Nové cesty pro dešťové vody. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 5-10. ISBN: 80-86020-52- 5.
Detail
 
2006
JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P. Using GIS Tool Implement Water Reuse Study Projects. In JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 81-86. ISBN: 80-214-3111- 3.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Ardec, s.r.o., 2006. s. 83-90. ISBN: 80-86020-49- 5.
Detail
MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P. Decision Support for the Rehabilitation Planning of the Sewer Network. In Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: TU Wien, 2006. s. 249-250. ISBN: 3-902463-05- 8.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; HLUŠTÍK, P. Retence dešťových vod. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 7, s. 230-233. ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 5, s. 163-165. ISSN: 1211- 0760.
Detail
JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P. Projekt MBR - train. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 343-346. ISBN: 80-86020-51- 7.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HODÁŇ, V. Problematika měření rychlostí v aktivačních nádržích. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 167-172. ISBN: 80-86020-51- 7.
Detail
BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Aplikace čerpadel jako vodních motorů (Rekuperace energie vody ve vodohospodářských zařízeních). In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 181-186. ISBN: 80-86020-51- 7.
Detail
KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Databáze DRUV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 357-360. ISBN: 80-86020-51- 7.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J. Optimalizace funkce odlehčovacích komor a dešťových nádrží. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. 1. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 397-402. ISBN: 80-86020-46- 0.
Detail
SKLENÁROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Užívání dešťových vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 307-310. ISBN: 80-86020-46- 0.
Detail
HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; PRAX, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 311-316. ISBN: 80-86020-46- 0.
Detail
JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P. Projekt MBR - TRAIN. In Odpadové vody 2006. Tatranské Zruby, Slovensko: AČE SR, 2006. s. 120-122. ISBN: 80-89088-48- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Odpadové vody 2006. Tatranské Zruby: AČE SR, 2006. s. 120-125. ISBN: 80-89088-48- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P.; GUT, J.; DOLEŽAL, V. ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU OCHRANA VOD POVODÍ ŘEKY DYJE. In Odpadové vody 2006. Tatranské Zruby: AČE SR, 2006. s. 156-163. ISBN: 80-89088-48- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nové cesty pro odpadní vody. In Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie. Tatranská Štrba: STU Bratislava, 2006. s. 70-75. ISBN: 80-2320270- 7.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J. Čistota vod. Čistota vod. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-242.
Detail
HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P.; MIFEK, R.; HLUŠTÍK, P. Stokování a čištění odpadních vod. Stokování a čištění odpadních vod. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-274.
Detail
JÁNOŠOVÁ, B.; ŽERAVÍKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; WINGENTS, T. Drives for wastewater reuse regional analysis in the Czech Republic. DESALINATION, 2006, roč. 2006, č. 187, s. 103-114. ISSN: 0011- 9164.
Detail
HLAVÍNEK, P.; MARŠÁLEK, J. Integrated Urban Water Resources Management. NATO. NATO. Nizozemí: Springer, 2006. 323 s. ISBN: 1-4020-4684- 7.
Detail
 
2005
JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Simulation Model for Integrated Planning of Water Reuse Schemes. In Water Reuse. Denver, USA: WaterReuse Association, 2005. s. 1-7.
Detail
HLAVÍNEK, P.; SEAGROV, S.; SCHILLING, W. Strategic Rehabilitation of Water Distribution and Wastewater Collection Systems. In Freshwater : Sustainability within Uncertainty. Foz do Iguacu, Brazílie: 2005. s. 21-28.
Detail
POLÁŠKOVÁ, K.; HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R. Integrated approach for protection of an urban catchment area. DESALINATION, 2005, roč. 26, č. 188, s. 51-59. ISSN: 0011- 9164.
Detail
JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; WINGENTS, T. Drives for Wastewater Reuse: Regional Analysis in the Czech Republic. In Integrated Concepts in Water Recycling. Wollongong, Austrálie: University of Wollongong, 2005. s. 331 ( s.)ISBN: 1741280826.
Detail
JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Development of a Simulation Model for Treatment and Distribution of Reclaimed Water. In Integrated Concepts in Water Recycling. Wollongong, Austrálie: University of Wollongong, 2005. s. 343 ( s.)ISBN: 1741280826.
Detail
KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Evaluation and Selection of Unit Processes for Treatment Trains Using Water Reuse Simulation Model. In Integrated Concepts in Water Recycling. Wollongong, Austrálie: University of Wollongong, 2005. s. 369 ( s.)ISBN: 1741280826.
Detail
POLÁŠKOVÁ, K.; HLAVÍNEK, P. Integrated Approach for Protection of Urban Catchment Area. In Integrated Concepts in Water Recycling. Wollongong, Austrálie: University of Wollongong, 2005. s. 566 ( s.)ISBN: 1741280826.
Detail
HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, I.; POLÁŠKOVÁ, K. Nové technologie pro předčištění odlehčovaných odpadních vod. In 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005". Praha, Česká republika: AČE ČR, 2005. s. 281-285. ISBN: 80-239-4670- 6.
Detail
HLAVÍNEK, P.; POLÁŠKOVÁ, K.; HALOUN, R. Řízení odtoku z urbanizovaného povodí (Real Time Control). In 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005". Praha, Česká republika: AČE ČR, 2005. s. 289 ( s.)ISBN: 80-239-4670- 6.
Detail
MIKLÁNKOVÁ, J.; JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P. Regionální analýza povodí Moravy pro podporu znovuvyužití odpadních vod. In 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005". Praha, Česká republika: AČE ČR, 2005. s. 295 ( s.)ISBN: 80-239-4670- 6.
Detail
JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J.; WINGENTS, T.; HLAVÍNEK, P. Drives for Wastewater Reuse. In 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005". Praha, Česká republika: AČE ČR, 2005. s. 93 ( s.)ISBN: 80-239-4670- 6.
Detail
HLAVÍNEK, P., JÁNOŠOVÁ, B. Čištění odpadních vod v Austrálii. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod X. Brno: 2005. s. 140 ( s.)ISBN: 80-86020-45- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; PRAX, P.; ŠIMČÍKOVÁ, P.; ŠULCOVÁ, V. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005 "Městské vody 2005". Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2005. s. 27-34. ISBN: 80-86020-46- 0.
Detail
JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P.; MIKLÁNKOVÁ, J. Studie proveditelnosti systému znovu- využívání odpadních vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 381-384. ISBN: 80-86020-46- 0.
Detail
JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P.; MIKLÁNKOVÁ, J.; WINGENTS, T. Water Reuse Feasibility Study in the Czech Republic. In Integrated Urban Water Resource Management. Brno: VUT v Brně, FAST, VHO, 2005. s. 305-316. ISBN: 80-86020-47- 9.
Detail
HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; PRAX, P.; ŠIMČÍKOVÁ, P.; ŠULCOVÁ, V. Application of Decision Support System for Sewer Network Rehabilitation. In Integrated Urban Water Resource Management. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 157-168. ISBN: 80-86020-47- 9.
Detail
POTUŽÁK, I.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁKOVÁ, J. Použití proplachovacího štítu v kanalizačních systémech. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 103-108. ISBN: 80-86020-46- 0.
Detail
BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Sací schopnost odstředivých čerpadel (při dopravě vody a suspenzí vody s pevnými příměsemi). In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 259-264. ISBN: 80-86020-46- 0.
Detail
HLAVÍNEK, P., SKLENÁROVÁ, T., HLUŠTÍK, P. Úloha retence dešťových vod v nové koncepci městského odvodnění. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 293-296. ISBN: 80-86020-46- 0.
Detail
HLAVÍNEK, P. Koncepční přístup k řešení problematiky dešťových vod. In Nové trendy v čistírenství. Soběslav: ENVI- PUR, 2005. s. 63-71. ISBN: 80-239-5963- 8.
Detail
HLAVÍNEK, Petr; SKLENÁROVÁ, Tatiana; HLUŠTÍK, Petr. Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Bedřichov: ČVUT v Praze, 2005. s. 49-54. ISBN: 80-01-03272- 8.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J. Využití retence dešťových vod v městském odvodnění. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Stará Lesná: 2005. s. 390-397. ISBN: 80-89062-42- 3.
Detail
JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Development of an integrated simulation model for treatment and distriution of reclaimed water. DESALINATION, 2005, roč. 26, č. 188, s. 9-20. ISSN: 0011- 9164.
Detail
 
2004
ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Rekonstrukce stokových sítí výkonostní ukazatele. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno, Česká republika: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 486 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
Detail
HLAVÍNEK, P. Expertní systém pro ČOV jako součást integrovaného systému. In Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 29 ( s.)ISBN: 80-7204-329- 3.
Detail
KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Vývoj simulačního softwaru pro integrované znovuužití čištění odpadních vod. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 73 ( s.)ISBN: 80-7204-338- 2.
Detail
JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P.; BODO, B.; HERNANDEZ, F.; URKIAGA, A.; WINGENTS, T. GIS as a tool for Integrated Concepts for Reuse of Upgraded Wastewater. In Hydroinformatics. Singapore, Malaysia: National University of Singapore, 2004. s. 711 ( s.)ISBN: 981-238-963- 6.
Detail
HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; KUBÍK, J. Integrovaný přístup k znovuužití průmyslových odpadních vod. In Průmyslové odpadní vody. Kyjov: 2004. s. 17 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-86020-44- 4.
Detail
ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Systém výkonnostních ukazatelů pro rozhodovací proces při obnově stokových sítí. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 137 ( s.)ISBN: 80-86020-44- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J. Simulační software pro návrh technologického procesu ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: 2004. s. 175 ( s.)ISBN: 80-86020-44- 4.
Detail
RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P. Impact of Transport of Wastewater on it is Quality and Quantity. In Small Water & Wastewater Systems and 1st International Conference on Onsite Wastewater Treatment & Recycling. Perth, Austrálie: 2004. s. 315 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J. Integrovaný přístup k znovu- užití odpadních vod. In 36. Konferencia vodohospodárov v priemysle. Bratislava, Slovenská republika: 2004. s. 45 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P.; SEAGROV, S.; SCHILLING, W.; TORTEROTOT, J.; BAUR, R. Strategic Rehabilitation of Water Distribution and Wastewater Collection Systems. In 22nd International NO- DIG Conference and Exihibiton. Hamburg, SRN: 2004. s. 1 ( s.)
Detail
KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J. Integrovaný přístup k znovuvyužití odpadních vod z ČOV. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: VST, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 261 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
Detail
ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Rekonstrukce stokových sítí výkonnostní ukazatele. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno, Česká republika: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 486 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
Detail
JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Development of a Simulation Model for Water Reuse Systems. In IWA World Water Congress 2004. 2004. s. 100 ( s.)
Detail
BODO, B.; DECZE, S.; HERNANDEZ, F.; HLAVÍNEK, P.; KARABELAS, A.; URKIAGA, A.; WINGENTS, T. Analysis of the European Water Market Using Geographical Information Systems. In IWA World Water Congress 2004. IWA, 2004. s. 189 ( s.)
Detail
BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Čerpadla ve vodním hospodářství. Brno: Ústav vodního hospodářství obcí, FAST, VUT v Brně, 2004. 195 s. ISBN: 80-86020-43- 6.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J. Jakost vody v povodí. Brno: 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2815- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P. Upgrading Wastewater Treatment Performance. In , Engancing Urban Environment by Environmental Upgrading and Restoration. Londýn: NATO, 2004. s. 195-203. ISBN: 1-4020-2693- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S). Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2004, roč. 54, č. 11/ 2004, s. 327 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; JOKSIMOVIC, D.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Vývoj simulačního sofwaru pro návrh technologické linky čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2004, roč. 54, č. 11/ 2004, s. 349 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J. Integrovaný přístup k znovuužití odpadních vod (AQUAREC). Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2004, roč. 54, č. 11/ 2004, s. 351 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; ŠULCOVÁ, V.; ŠIMČÍKOVÁ, P. Příklad použití expertního systému REHAB MANAGER pro plánování rekonstrukcí stokových sítí. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: VÚVH, 2004. s. 187-197. ISBN: 80-89062-42- 3.
Detail
HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; JOKSIMOVIC, D.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Vývoj simulačního sofwaru pro návrh technologické linky čištění odpadních vod. In Odpadové vody 2004. Tatranské Zruby: AČE SR, 2004. s. 129-134. ISBN: 80-89088-33- 3.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Využití expertního systému pro plánování rekonstrukcí stokových sítí. In Odpadové vody 2004. Tatranské Zruby: AČE SR, 2004. s. 119-123. ISBN: 80-89088-33- 3.
Detail
 
2003
MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol. Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. In Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. ISBN: 80-7204-279- 3.
Detail
POTUŽÁK, I.; HLAVÍNEK, P.; MARCALÍKOVÁ, E. Rekonstrukce sběrače B v Jindřichově Hradci. In Odpadní vody - WASTEWATER 2003. 1. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2003. s. 383-386. ISBN: 80-239-0573- 2.
Detail
PRAX, P.; RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 11. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 104 ( s.)ISBN: 80-7204-279- 3.
Detail
HODAŇ, V., NOŽIČKA, J., HLAVÍNEK, P. Měření rychlosti v nádržích a vodních tocích. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 87 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
Detail
POTUŽÁK, I., HLAVÍNEK, P., MARCALÍKOVÁ, E. Výhody využití štítových oddělovačů v odlehčovacích komorách. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 93 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
Detail
HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; UHMANNOVÁ, T.; HLUŠTÍK, P. Kvantitativní a kvalitativní parametry znovu- užití odpadních vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
Detail
KUBÍK, J., HLAVÍNEK, P. Simulační a optimalizační software pro systémy znovu užití vody. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 195 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
Detail
HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P. Stokování a čištění odpadních vod. 1. vydání. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. ISBN: 80-214-2535- 0.
Detail
HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, J. Rekonstrukce sběrače B v Jindřichově Hradci. 2003, č. 3, s. 3-5.
Detail
KREJČÍ, V.; HLAVÍNEK, P. Spotřeba vody a produkce odpadních vod. In Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2003. s. 89 ( s.)ISBN: 80-86020-39- 8.
Detail
KABELKOVÁ, I.; POLLERT, J.; HLAVÍNEK, P. Proudění a transformace látek ve stokové síti. In Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2003. s. 177-202. ISBN: 80-86020-39- 8.
Detail
KABELKOVÁ, I.; KREJČÍ, V.; HLAVÍNEK, P. Vodní toky v urbanizovaných povodích. In Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2003. s. 215-245. ISBN: 80-86020-39- 8.
Detail
HLAVÍNEK, P. Breaking of activated sludge flocs using pumps and mixers. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. s. 79-87. ISBN: 90-5809-574- 6.
Detail
ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Vliv dešťových srážek na dosazovací nádrž. Vodní hospodářství, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 6 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŠULCOVÁ, V. Počítačová podpora plánování obnovy stokových sítí. In Odpadní vody - WASTEWATER 2003. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2003. s. 261-267. ISBN: 80-239-0573- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V. Čistírna odpadních vod za deště. In Odpadní vody - WASTEWATER 2003. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2003. s. 415-418. ISBN: 80-239-0573- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V. ČOV za deště. In Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2003. s. 203-215. ISBN: 80-86020-39- 8.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŠULCOVÁ, V.; UHMANNOVÁ, T.; JÁNOŠOVÁ, B. Integrovaný přístup ke znovuvyužití odpadních vod. In Odpadní vody - WASTEWATER 2003. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2003. s. 345-348. ISBN: 80-239-0573- 2.
Detail
ŠULCOVÁ, V., HLAVÍNEK, P. VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE PRO SANACE STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 239 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
Detail
 
2002
PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. Vodní hospodářství, 2002, roč. 52, č. 5/ 2002, s. I ( s.)ISSN: 1211- 0760.
Detail
ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Vliv dešťových srážek na dosazovací nádrž. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. 1. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 227 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ALFÖLDI, C.; MISTALEROVÁ, B. Use of Fluid Oscillator in the Wastewater Technology. In Executive summaries a unique approach to a unique environment. Melbourne, Australia: Vivendi Water Australia, Level 37, Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, 2002. s. 69 ( s.)ISBN: 0-908255-53- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P. Rozbíjení vloček aktivovaného kalu čerpadly a míchadly. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katedra zdravotného inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, 2002. s. 166 ( s.)ISBN: 80-227-1793- 2.
Detail
PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. Vodní hospodářství, 2002, roč. 52, č. 5, s. 1 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
Detail
MIČÍN, J.; HLAVÍNEK, P. Integrated system of Drainage and Reliability of his Elements. In Executive summaries a unique approach to a unique environment. Melbourne, Australia: Vivendi Water Australia, Level 37, Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, 2002. s. 82 ( s.)ISBN: 0-908255-53- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P. Documented impacts of urban effluents on water resources in the Czech Republic. In NATO Advanced Research Workshop Urban Water Management: Science, Technology and Service Delivery. Borovetz, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Faculty of Hydrotechnics, 1, Chr.Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria, 2002. s. 15 ( s.)ISBN: 954-90924-2- 9.
Detail
HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, J. Příklad nakládání s dešťovými vodami na území průmyslové zóny. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 203 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
HLAVÍNEK, P., NOVÁČEK, M. Intenzifikace a rozšíření ČOV Modřice. In Zborník z 2. konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové Vody 2002. Tatranské Zruby: Ústav vedecko- technických informácii pro podohospodárstvo Nitra, Koceľova 17, 821 08 Bratislava, 2002. s. 349 ( s.)ISBN: 80-89088-00- 7.
Detail
HLAVÍNEK, P., POTUŽÁK, J. Příklad nakládání s dešťovými vodami na území průmyslové zóny. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 203 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. In Odpadové vody 2002. Nitra, SR: UVTIP Nitra, vydavateľstvo NOI, 2002. s. 42 ( s.)ISBN: 80-89088-00- 7.
Detail
NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
PAVLÍK, A., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Obecné zásady pro posouzení míchání. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
PAVLÍK, A., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Obecné zásady pro posouzení míchání. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
ŠÁLEK, J., HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J. Vodní stavitelství. skriptum FAST VUT. skriptum FAST VUT. Brno: CERM, 2002. ISBN: 80-214-2068- 5.
Detail
 
2001
SOJKA, J., NOVOTNÁ, V., HLAVÍNEK, P., VÁGNER, I. Testování oxygenační kapacity za provozu aerační nádrže. Vodní hospodářství, 2001, roč. 51, č. 3/ 2001, s. VI ( s.)ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J. Application of Simple Stream Water Quality Model for Evaluation of River Water Quality. In Water is Life - Take Care of it. Neuveden. Bratislava, Slovenská republika: Water Research Institute in Bratislava, 2001. s. 330 ( s.)ISBN: 80-89062-00- 8.
Detail
ALFÖLDI, C., HLAVÍNEK, P., ŘEHÁKOVÁ, L. Využití fluidního oscilátoru v technice čištění odpadních vod. In Odpadní vody - WASTEWATER 2001. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2001. s. 345 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P. Příručka stokování a čištění. 2001.
Detail
HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P. Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. NOEL 2000 s.r.o.: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2001. ISBN: 80-86020-30- 4.
Detail
PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv způsobu dopravy odpadních vod a na jejich kvalitu, množství a dopad na ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2001. Brno: ÚVHO FAST VUT v Brně, 2001. s. 27 ( s.)ISBN: 80-86020-33- 9.
Detail
HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., BANDÍK, A. Expert system for Wastewater Treatment Plants Operation. In First IWA International Conference on Instrumentation, Control and Automation and Sensor. Malmö, Sweden: IWA, 2001.
Detail
HLAVÍNEK, P. Účinost ČOV ve vztahu k investičním nákladům. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Praha: ČVUT PRAHA, 2001. s. 72 ( s.)ISBN: 80-01-02510- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P., HODÁŇ, V., NOŽIČKA, J. Míchání v ČOV, teorie a praxe. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV. Brno: ÚVHO FAST VUT v Brně, 2001. s. 65 ( s.)ISBN: 80-86020-33- 9.
Detail
HLAVÍNEK, P. Aerobic Thermophylic Sludge Stabilization. In Kaly a odpady 2001. Bratislava: VUVH Bratislava, 2001. s. 48 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., ŠULCOVÁ, V. Stream Water Quality Model as a tool for the assessment of impact of polution. In 5th International Conferenceon Diffuse/Non- point Source Pollution and Watershed Management. Milwaukee: IWA, 2001.
Detail
HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Application of simple Stream Water Quality Model for Evaluation of Water Quality. In Water is Life - Take Care of it. Bratislava: Výzkumný ústav vodohospodářský, 2001. s. 330 ( s.)ISBN: 80-89062-00- 8.
Detail
HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Screening Water Quality Model as a Tool for the Solving Practical Tasks of Water Quality in Lakes and Rivers. In Efficient Water Management - Making it Happen. Berlín: IWA, 2001. s. 129 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Přehled metod hygienizace kalu. In Kaly a odpady 2001. Bratislava: VUVH Bratislava, 2001. s. 216 ( s.)
Detail
ALFÖLDI, C., HLAVÍNEK, P., ŘEHÁKOVÁ, B. Využití fluidního oscilátoru v čištění odpadních vod. In Odpadní vody - Wastewater 2001. Praha: AČE ČR, 2001. s. 345 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Matematické modelování kvality vody v povodí Dyje. In Odpadní vody - Wastewater 2001. Praha: AČE ČR, 2001. s. 247 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P. Diagnosis and Control of Wastewater Treatment Plants. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001. s. 96 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Stream Water Quality Model as a Tool for the Assessment of Impact of Pollution. In Water and Wastewater Management for Developing Countries. Kuala Lumpur: International Water Association, 2001. s. 116 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Využití membránových technologií v čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, 2001, roč. 2001, č. 5, s. 1 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P. Podklady pro návrh a výpočet ČOV. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 161 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Předčištění a mechanické čištění. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 165 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Biologické čištění odpadních vod. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 175 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Aktivační proces. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 182 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Nutrienty. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 193 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Aerobní reaktory s biomasou přisedlou (tj. mobilizovanou) - biofilmové reaktory. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOES 2000, s.r.o., 2001. s. 215 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Aerační systémy. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 221 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Separace aktivovaného kalu. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 227 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Kalové hospodářství čistíren odpadních vod. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 235 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Stream Water Quality Madel as a Tool for the Assessment of the Impact of Pollution Sources in Rivr Basin. In Water & Wastewater Management for Developing Countris. Kuala Lumpur, Malaysia: IWA, MWA, 2001. s. 116 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Diagnosis and Control of WWTP´ s. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, FAST, VST, 2001. s. 96 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
Detail
ŘÍHA, J., HLAVÍNEK, P. Screening Water Quality Model as a Tool for the Solving Practical Tasks of Water Quality in Lakes and Rivers. In IWA 2nd World Water Congress Efficient Water Management - Making it Happen. Berlín, Německo: IWA, 2001. s. 129 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Matematické modelování kvality vody v povodí Dyje. In Odpadní vody - WASTEWATER 2001. Neuveden. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2001. s. 247 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P. Účinnost ČOV ve vztahu k investičním nákladům. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2001. s. 72 ( s.)ISBN: 80-0102510- 1.
Detail
 
2000
HLAVÍNEK, P. Aerační systémy pro čistírny odpadních vod ve 3. tisíciletí. Vodní hospodářství, 2000, roč. 50, č. 5/ 2000, s. V ( s.)ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P. Třetí stupeň čištění odpadních vod. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod V. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2000. s. 67 ( s.)ISBN: 80-86020-27- 4.
Detail
HLAVÍNEK, P. Využití membránových technologií v čištění průmyslových odpadních vod. In Čištění průmyslových odpadních vod. Brno, Česká republika: AČE ČR, 2000. s. 115 ( s.)ISBN: 80-86020-24- X.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J. Použití jednoduchého bilančního modelu při řešení praktických úloh jakostí vody v tocích. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVST, 2000. s. 143-150. ISBN: 80-214-1752- 8.
Detail
a kol. Planned Protection of Water in the River Dyje Basin. VKMO, s.r.o., 2000.
Detail
HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Stream Water Quality Madel as a Tool for the Assessment of the Impact of Pollution Sources in Rivr Basin. In Proceedings of the International Rivebank Filtration Conference. Düsseldorf, Germany: IAWR, 2000. s. 289 ( s.)ISBN: 90-70671-27- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P. Investiční a provozní náklady čistíren odpadních vod ve vazbě na jejich účinnost. In Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 130 ( s.)ISBN: 80-214-1751- X.
Detail
HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J.; MISTALEROVÁ, B.; ŠULCOVÁ, V. Model kvality vody jako nástroj pro rozhodovací proces. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. s. 135-142. ISBN: 80-86020-29- 0.
Detail
ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Matematické modelování kvality vody v povodí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. s. 143 ( s.)ISBN: 80-86020-29- 0.
Detail
MISTALEROVÁ, B.; HLAVÍNEK, P. ORP - řízení odstraňování nutrientů z odpadní vody. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. s. 124 ( s.)ISBN: 80-86020-29- 0.
Detail
HLAVÍNEK, P. Aerační systémy pro čistírny odpadních vod ve 3. tisíciletí. In Odpadové vody 2000. Neuveden. Bratislava, Slovenská republika: AČE SR, 2000. s. 59 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Vybrané problémy čištění odpadních vod a zpracování kalů. In Intenzifikace biologického stupně čistírny odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2000. s. 2 ( s.)ISBN: 80-86020-26- 6.
Detail
HLAVÍNEK, P. Vliv návrhu a provozu stokové sítě na návrh, provoz a funkci ČOV. In Optimalizace inženýrských úloh ve stokování. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2000. s. 50 ( s.)ISBN: 80-7204-134- 7.
Detail
 
1999
HLAVÍNEK, P. Optimální čerpací jímky pro odpadní vody. SOVAK, 1999, roč. 8, č. 3, s. 12 ( s.)ISSN: 1210- 3039.
Detail
HLAVÍNEK, P. ATV Infotage. In Info- Tage Osteuropa. Kolín, SRN: Koln, 1999. s. 50 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P., BRADA, K. Aerační systémy pro čistírny odpadních vod po roce 2000. In Technologie čištění průmyslových odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1999. s. 21 ( s.)ISBN: 80-86020-25- 6.
Detail
HLAVÍNEK, P. Problematika komunálního znečištění. In Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 67 ( s.)ISBN: 80-214-1462- 6.
Detail
HLAVÍNEK, P. Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 219 ( s.)ISBN: 80-214-1440- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P. Poloprovozní zkoušky úpravy skládkových vod. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 215 ( s.)ISBN: 80-214-1440- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P. Hygienizace kalu – přehled metod a jejich účinnosti. In Problematika zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava, Česká republika: VŠB TU Ostrava, 1999. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7078-652- 3.
Detail
HLAVÍNEK, P. Návrh, provoz a údržba zařízení pro zpracování septických vod na ČOV. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod IV. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1999. s. 58 ( s.)
Detail
FRANĚK, M., AUEMÜLLER, K., HLAVÍNEK, P. Progresívní metody čištění odpadních vod a stabilizace kalů s využitím čistého kyslíku. In Odpadní vody ´99 - WASTEWATER ´ 99. Praha, Česká republika: AČE ČR, 1999. s. 117 ( s.)ISBN: 80-238-3977- 2.
Detail
 
1998
BEDŘICH, M., DUŠEK, O., HLAVÍNEK, P. Příspěvek České republiky k redukce znečištění v povodí Dunaje. In Kvalita vod ´ 98. Brno, Česká republika: NOEL 2000, s.r.o., 1998. s. 19 ( s.)ISBN: 80-86020-21- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P. Úvod do problematiky čištění průmyslových odpadních vod. In 1. Mezinárodní konference. Brno: Noel 2000 s.r.o., 1998. s. 2 ( s.)ISBN: 80-86020- 1.
Detail
HLAVÍNEK, P. Objekty mechnického čištění na malých čistírnách odpadních vod. In Regionální konference o čištění odpadních vod z malých sídel. Jihlava: VAS, a.s. divize Jihlava, 1998. s. 1 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P., SOJKA, J. Zkušenosti z komplexních zkoušek aktivačních nádrží. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod III. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1998. s. 5 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P., REMEŠ, B. Mechanické čištění odpadních vod. In Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. Neuveden. Brno, Česká republika: Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny, 1998. s. 35 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Úvod do problematiky čištění průmyslových odpadních vod. In Progresivní technologie čištění průmyslových odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 1998. s. 3 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Legislativa týkající se vodního hospodářství v evropském společenství. In Kvalita vod ´ 98. Brno, Česká republika: NOEL 2000, s.r.o., 1998. s. 231 ( s.)ISBN: 80-86020-21- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P., DUŠEK, O. Příspěvek České Republiky k redukci znečištění v povodí Dunaje. In 1. Mezinárodní konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1998. s. 19 ( s.)ISBN: 80-86020- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P., FRANĚK, M., HOLÍKOVÁ, N. Progresivní technologie čištění průmyslových odpadních vod a stabilizace kalu s využitím čistého kyslíku a dávkováním chemikálií. In Progresívne postupy čistěnia odpadových vod. Bratislava, Slovenská republika: KZI, Chemickotechnologická fakulta, STU Bratislava, 1998. s. 82 ( s.)ISBN: 80-85330-40- 7.
Detail
 
1997
HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., BANDÍK, A. Application and Expirience with Expert system for the Operation Wastewater Treatment Plant. In Decision Support Systems in Water Services. Brno: 1997. s. 103 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P., NOVÁK, P., FIALOVÁ, J. Impact of iron salts dosing on anaerobic fermentation. 1997, roč. 1997, č. 1, s. 16 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Impact of Iron Saltz Dosing on Anaerobic Fermentation. In Proceedings of The 8th International Conference on Anaerobic. 3. Japan: Ministry of Education of Japan, 1997. s. 31 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P., PALČÍK, J., NOVÁK, P., SOJKA, J., FIALOVÁ, J. Impact of Iron Salts Dosting on Anaerobic Fermetation. In Proceedings of The 8th International Conference on Anaerobic Digestion. Sendai, Japonsko: Ministry of Education of Japan, 1997. s. 31 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Vliv dávkování soli železa na anaerobní fermentaci. 1997, roč. 1997, č. 1, s. 16 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Kalové hospodářství čistíren odpadních vod. In Moderní trendy v čištění odpadních vod. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1997. s. 119 ( s.)ISBN: 80-86020-07- X.
Detail
HLAVÍNEK, P. Navrhování prefermentačních procesů. In Moderní trendy v čištění odpadních vod. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1997. s. 94 ( s.)ISBN: 80-86020-07- X.
Detail
HLAVÍNEK, P., PALČÍK, J., NOVÁK, P., SOJKA, J., FIALOVÁ, J. Impact of iron salts dosing on anaerobic fermentation. 1997, roč. 1997, č. No. 1, s. 16 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., MENŠÍK, M. Expertní systém pro inteligentní podporu řízení provozu ČOV. In Odpadní vody ´ 97. Neuveden. Brno, Česká republika: AČE ČR, 1997. s. 65 ( s.)ISBN: 80-86020-14- 2.
Detail
SOJKA, J., NOVÁK, P., HLAVÍNEK, P. Vliv solí železa na anaerobní fermentaci. In Odpadní vody ´ 97. Neuveden. Brno, Česká republika: AČE ČR, 1997. s. 111 ( s.)ISBN: 80-86020-10- X.
Detail
HLAVÍNEK, P. Současný stav a blízký výhled automatizace ČOV. In Automatizace a řízení provozu ČOV. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 1997. s. 3 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Intenzifikace čistíren odpadních vod. In Moderní trendy v čištění odpadních vod. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1997. s. 26 ( s.)ISBN: 80-86020-07- X.
Detail
 
1996
HLAVÍNEK, P. Současný stav a blízký výhled v čištění odpadních vod. In Nové trendy v čištění odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1996. s. 106 ( s.)
Detail
ČECHOVÁ, P., HLAVÍNEK, P. Regulace a prevence tvorby zápachu na ČOV. In Mechanické čištění odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. s. 49 ( s.)
Detail
ALFÖLDI, C., HLAVÍNEK, P. Hydraulická charakteristika disperzních soustav. In Mechanické čištění odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. s. 39 ( s.)
Detail
HLAVÁČEK, J., HLAVÍNEK, P. Koroze materiálů zařízení na čistírnách odpadních vod. In Mechanické čištění odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. s. 35 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLAVÁČEK, J. Vliv vypouštění septických vod na mechanické čištění. In Mechanické čištění odpadních vod. 1. Brno, Česká republika: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. s. 31-33.
Detail
HLAVÍNEK, P., HLAVÁČEK, J. Biological Treatment of Wastewater form an Epichlorhydrine Production. In Pretreatment of Industrial Wastewaters. Neuveden. Athény, Řecko: IAWQ, 1996. s. 479 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Využití membránových technologií pro čištění průmyslových odpadních vod. In Konference Asociace čistírenských expertů ČR s mezinárodní účastí ""Čištění průmyslových odpadních vod"" , Kyjov 12-13.10. Kyjov: Asociace čistírenských expertů ČR, 1996. s. 115 ( s.)ISBN: 80-86020-24- X.
Detail
NOVOTNÝ, D., HLAVÍNEK, P. Návrh biologického odstaňování fosforu. In Nové trendy v čištění odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1996. s. 53 ( s.)
Detail
MIČÍN, J., HLAVÍNEK, P. Moderní sanitární systémy. Technický týdeník, 1996, roč. XLIV., č. 39, s. 1 ( s.)ISSN: 0040- 1064.
Detail
HLAVÍNEK, P., HLAVÁČEK, J. Čištění odpadních vod. Čištění odpadních vod. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1996. ISBN: 80-86020-00- 2.
Detail
JANDORA, J., HLAVÍNEK, P. Hydraulika čistíren odpadních vod. 1996. ISBN: 80-86020-04- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P., NOVOTNÝ, D. Intenzifikace čistíren odpadních vod. Intenzifikace čistíren odpadních vod. Brno: Noel 2000, s.r.o., 1996. ISBN: 80-86020-01- 0.
Detail
 
1995
HLAVÍNEK, P. Zkušenosti s návrhem malých ČOV v USA a Kanadě. In Životní prostředí pro XXI. století. Neuveden. Brno, Česká republika: BVV, a.s., 1995. s. 177 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P., HLAVÁČEK, J., JEŽ, M. Čištění odpadních vod - praktické příklady výpočtů. 1. vydání. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 1995.
Detail
 
1994
HLAVÍNEK, P. Subsurface Location of Wastewater Pollution Control Plant in the Decin Area. In Biological Wastewater Treatment and Wetland Workshop. Neuveden. Budapešt, Maďarsko: Central European University, Department of Environmental Sciences and Policy, 1994. s. 18 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P. Umístění čistírny odpadních vod Děčín pod povrch území. SOVAK, 1994, roč. 3, č. 6, s. 13 ( s.)ISSN: 1210- 3039.
Detail
 

Přílohy

 • • 244 kB • CV
  27.09.2017