Hlavínek Petr

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

profesor

Kontakty

tel.:  5 4114 7733
e-mail: hlavinek.p@fce.vutbr.cz

kancelář: Z320

Zaměření

čištění odpadních vod
čistota vod

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

 • OC 182 – Metody odstranění xenobiotik z městských vod
 • Spoluřešitel projektu MPO – TANDEM FT-TA3/123 – Vývoj malé čistírny odpadních vod se separací kalu ponořeným membránovým modulem
 • Spoluřešitel projektu MPO – TANDEM FT-TA3/012 – Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních
 • Spoluřešitel projektu COST ACTION 636 – Xenobiotics in Urban Water Cycle
 • Řešitel 6. rámcového programu EU – Marie Curie – Analysing, Evaluating and Re-directing Membrane Bioreactor Research and Implementation
 • Projects
 • CARE-S
 • Aquarec
 • Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 261100006 – Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů
 • Česko-Slovenská mezinárodní vědeckotechnická spolupráce Integrovaný přístup k řešení odkanalizování míst a obcí aplikací matematických modelů kvality vody v povrchových tocích

Členství v mezinárodních a národních organizacích

 • člen Svazu stavebních inženýrů (ČSSI), Brno, Česká republika, řádné, od roku 1990
 • člen International Association for Water Quality (IAWQ), Londýn, Velká Británie, řádné, od: roku 1992 (člen národního komitétu od r. 1997)
 • Asociace čistírenských expertů ČR (AČE ČR), Brno, Česká republika, řádné, od roku 1993(člen předsednictva od r. 1995)
 • člen Water Environment Federation (WEF), Alexandria, USA, řádné, od roku 1994

Životopis

Publikační činnost

CHYBA - FAST obsahové bloky - nenalezen 2. element s třídou data.
Zaměstnanec nemusí mít publikace povoleny kvůli svému pracovnímu zařazení. Uvěřte na stránce zaměstnance. Podporované:

 • výpis zaměstnanců ústavu např.: [FAST zam 2470]
 • výpis zaměstnanců ústavu anglicky např.: [FAST zam 2470 en]
 • výpis publikací zaměstnance např.: [FAST pub 1830]
 • výpis publikací zaměstnance anglicky např.: [FAST pub 1830 en]
 • výpis vškp např.: [FAST vskp 2420]
 • agenda projektu MOST např.: [FAST MOST k-s-a]

Přílohy

 • • 244 kB • CV
  27.09.2017