Home Zaměstnanci Biela Renata

Ústav vodního hospodářství obcí

Celoživotní vzděláváníDesigned by:

Ing. Renata Biela, Ph.D.

odborný asistent

Kontakty

tel.:  5 4114 7732
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

kancelář: Z318

Zaměření

úprava vody
balneotechnika

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

 • Spolupráce na interním grantu č.38 Zdravotní zabezpečení vody UV zářením
 • Spolupráce na vědeckovýzkumném projektu E5 – 991 Koncepce rozvoje příhraniční oblasti jižní Moravy a dolního Rakouska - zpracování problematiky vodního hospodářství obcí v dané oblasti
 • Generel vodovodní sítě města Brna – zpracování problematiky vodních zdrojů
 • Spolupráce na grantu GA ČR č. 511/95/0637 Perspektivní technologie a způsoby optimální ochrany jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových vod
 • Spolupráce na grantu Fakulty architektury VUT Brno č.560081 Studie regionálního plánu integrujícího jihočeské a dolnorakouské příhraničí - zpracování problematiky vodního hospodářství obcí v dané oblasti
 • Spolupráce na grantu GA AV ČR A3060102 Vliv přírodních a antropogenních faktorů na změny koncentrace síranů v podzemní vodě kvarteru
 • Spolupráce na projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0410 Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství
 • Spoluřešitelka projektu TAČR Využití šedých a dešťových vod v budovách, 2011 - 2013
 • Spoluřešitelka projektu specifického výzkumu Progresivní metody úpravy vody a jejich účinnost, 2011 - 2012
 • Řešitelka projektu specifického výzkumu Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody, 2012 - 2014

Členství v mezinárodních a národních organizacích

 • zastupuje ústav v členství Asociace bazénů a saun České republiky (ABAS ČR)

Publikační činnost

rb
2017
BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L. Efficiency of sorption materials on the removal of lead from water. Applied Ecology and Envirenmetal Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 1527-1536. ISSN: 1589-1623.
Detail | WWW
BIELA, R. Recenze na článek Využití ozónu při úpravě vody v Ing. Marka Coufala. Brno: VODOVOD. INFO, 2017. s. 1 (1 s.).
Detail
 
2016
BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Monitoring the effectiveness of sorbent materials for removing selected metals from water. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. s. 341-346. ISBN: 9781315393827.
Detail | WWW
KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Water glass as a promissing agent for the removal of Cr and P from drinking water. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. s. 64-70. ISSN: 1877-7058.
Detail | WWW
KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. s. 71-76. ISSN: 1877-7058.
Detail | WWW
BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI- 65 na odstraňování kovů z vody. In Pitná voda 2016. České Budějovice: W& ET Team, 2016. s. 319-324. ISBN: 978-80-905238-2- 1.
Detail
BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění olova z vody. TZB- info, 2016, roč. 18., č. 18, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail | WWW
BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P. Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI- 65. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2016, roč. 14, č. 1, s. 24-25. ISSN: 1335-9614.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Efficacy of sorption materials for selected metals removal from water. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2016, roč. 2016, č. 10, s. 316-320. ISSN: 2344-2409.
Detail | WWW
BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Removal of metals from water by using sorptions materials. In ESAT 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2564- 4.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T. Efficacy of sorption materials for nickel, iron and manganese removal from water. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. s. 56-63. ISSN: 1877-7058.
Detail | WWW
 
2015
BIELA, R. Recenze na článek Testování filtračního materiálu DMI-65 Ing. Petra Martiňáka v 17. ročníku časopisu tzb-info (14. číslo). Praha: tzb- info, 2015. s. 1 (1 s.).
Detail
BIELA, R.; WAGNEROVÁ, A. Využití chloru při dezinfekci bazénových vod. TZB- info, 2015, roč. 17., č. 11, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
Detail | WWW
KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Uplatnění vodního skla ve vodárenství. In Vodárenská biologie 2015. 1. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2015. s. 156-159. ISBN: 978-80-86832-83- 8.
Detail
BIELA, R.; ŠEVČÍKOVÁ, I. Možnosti zpracování vodárenských kalů. TZB- info, 2015, roč. 17., č. 4, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T. Removal of arsenic from drinking water source by using sorption materials. In ESAT 2015. 1. Košice, Slovak Republic: Technical University in Košice, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2042- 7.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T. Arsenic removal from water by using sorption materials. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. 1. Leiden, The Netherlands: Taylor & Francis Group, 2015. s. 245-250. ISBN: 978-1-138-02907- 1.
Detail | WWW
BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P. Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI- 65. In Pitná voda 2015. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2015. s. 241-244. ISBN: 978-80-971272-3- 7.
Detail
BIELA, R. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování kadmia z vody. Vodovod. info, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
Detail | WWW
BIELA, R.; KUČERA, T. Using sorption materials for arsenic removal from water. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2015, roč. 2015, č. 7, s. 74-79. ISSN: 2344- 2409.
Detail | WWW
BIELA, R.; KUČERA, T. Efficacy of sorption materials for metals removal from water. In Water Management and Hydraulic Engineering 2015. WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. 1. Brno: Institute of Water Structures, FCE, BUT, 2015. s. 271-279. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.
Detail
 
2014
BIELA, R.; KONEČNÝ, J. Odstraňování kadmia z vody sorpčními materiály. TZB- info, 2014, roč. 16., č. 50, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
Detail
BIELA, R. Použití filtrů s drenážním systémem Triton při úpravě vody v ČR. Vodovod. info, 2014, roč. 2014, č. 11, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody. SOVAK, 2014, roč. 23, č. 10, s. 8-9. ISSN: 1210- 3039.
Detail
KUČERA, T.; BIELA, R. Možnost využití vodního skla při úpravě pitné vody. In Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2014. s. 177-180. ISBN: 978-80-971272-2- 0.
Detail
BIELA, R. Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody. Brno: VUT FAST, Ústav vodního hospodářství obcí, 2014. s. 1-3.
Detail
KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Úprava vody s využitím vodního skla. TZB- info, 2014, roč. 17, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
Detail
BIELA, R.; MARŠÁLKOVÁ, E.; ČECH, D.; PALČÍK, J. Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64., č. 5, s. 14-17. ISSN: 1211- 0760.
Detail
BIELA, R. Recenze na článek Jaké problémy vody se řeší nejčastěji? autora Michala Třešky. Praha: TZB- info, 2014. s. 1 (1 s.).
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody. In PITNÁ VODA 2014. 1. České Budějovice: W& ET Team, 2014. s. 335-338. ISBN: 978-80-905238-1- 4.
Detail
BIELA, R. Recenze na článek Přehled technologií úprav vstupní vody pro vnitřní vodovod Ing. Vladimíra Zumra. Praha: TZB- info, 2014. s. 1 (1 s.).
Detail
BIELA, R. Filtrace s drenážním systémem Triton a její použití při úpravě vody v ČR. TZB- info, 2014, roč. 16., č. 16, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
Detail
 
2013
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. s. 195-198. ISBN: 978-3-03785-596- 6.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T. Odstraňování specifických látek z vody. Vodárenská biologie 2013. 1. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2013. s. 173-175. ISBN: 978-80-86832-70- 8.
Detail
BIELA, R. Recenze na článek Ing. Stanislava Piňose - Energetické úspory a možnost využití energie při úpravě a čištění vod. Praha: TZB- info, 2013. s. 1 (1 s.).
Detail
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1022- 6680.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. AMR - Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1662- 8985.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T. Odstraňování specifických látek z vody. Vodovod. info, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
Detail
BIELA, R. Možnosti úspory pitné vody. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 18, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
Detail
BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L. Netradiční metody dezinfekce pitné vody. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 16, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M. Účinnost sorpčních materiálů na odstranění niklu i jiných kovů z vody. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 26, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
Detail
BIELA, R. Inovace při úpravě vody dvoustupňovou separací. Vodovod. info, 2013, roč. 2012, č. 5, s. 1-6. ISSN: 1804- 7157.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T. Účinnost sorpčních materiálů na odstraňování vybraných kovů z vody. In Pitná voda. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013. s. 249-252. ISBN: 978-80-971272-1- 3.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování kovů z vody. VODA 2013. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 421-424. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
Detail
 
2012
BIELA, R. Recenze na článek doktoranda Ing. Jakuba Račka Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách (Apollo 96968). Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012.
Detail
BIELA, R. Tradiční a nové technologie úpravy vody. Pitná voda - novinky a souvislosti. 1. Brno: ASIO, spol. s r.o., 2012. s. 3-9.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 189-193. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 10, s. 18-20. ISSN: 1210- 3039.
Detail
BIELA, R. Recenze článku Ing. Tomáše Kučery, Ph.D. Vliv provozních parametrů DAF na separační účinnost procesu (Apollo 100243). Praha: TZB- info, 2012. s. 1 (1 s.).
Detail
BIELA, R.; UHER, M. Nové technologie při úpravě a akumulaci vod. In Městské vody 2012. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2012. s. 121-126. ISBN: 978-80-86020-75- 4.
Detail
BIELA, R. Vodárenská flotace a její použití při úpravě pitné vody v ČR. TZB- info, 2012, roč. 14., č. 32, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
Detail
BIELA, R. Recenze článku Ing. Tomáše Kučery, Ph.D. Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody (Apollo 98605). Praha: TZB- info, 2012. s. 1 (1 s.).
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění arsenu i jiných prvků z vody. In Pitná voda 2012. 1. České Budějovice: W& ET Team, 2012. s. 321-326. ISBN: 978-80-905238-0- 7.
Detail
BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Odstraňování arsenu z vody sorpčními materiály. TZB- info, 2012, roč. 14., č. 11, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62., č. 2, s. 65-68. ISSN: 1211- 0760.
Detail
BIELA, R. Recenze na článek Ing. Tomáše Kučery Stanovení potřeby vody v případě malých spotřebišť (Apollo 95692). Praha: TZB- info, 2012. s. 1 (1 s.).
Detail
BIELA, R. Šedé vody, jejich kvalita a možnost využití. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2, s. 11-13. ISSN: 1210- 3039.
Detail
BIELA, R. Odstraňování železa a manganu ze zdrojů pitné vody. TZB- info, 2012, roč. 14., č. 48, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2., s. 10-11. ISSN: 1210- 3039.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In Buildings and environment 2012. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 269-272. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
Detail
 
2011
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. s. 213-219. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In Sanhyga 2011. 1. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2011. s. 97-100. ISBN: 978-80-89216-42- 0.
Detail
BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách. In Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami. 1. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2011. s. 16-21. ISBN: 978-80-01-04819- 1.
Detail
BIELA, R. Kvalita šedých vod a možnost jejich využití. TZB- info, 2011, roč. 13., č. 49, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
Detail
 
2009
BERÁNEK, J.; BIELA, R. Úskalí hydraulického výpočtu bazénových rozvodů. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 157-160. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
Detail
 
2007
BIELA, R. Recenzní posudek: Studijní opora pro kombinované studium - Balneotechnika (Beránek). Brno: FAST VUT v Brně, intranet FAST, 2007. s. 1-3.
Detail
 
2004
BIELA, Renata; BERÁNEK, Josef. Úprava vody a balneotechnika. Úprava vody a balneotechnika. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 8-72. ISBN: 80-214-2563- 6.
Detail
BIELA, R. Membránové procesy ve vodárenství. SOVAK, 2004, roč. 13, č. 7- 8, s. 23 ( s.)ISSN: 1210- 3039.
Detail
 
2003
HLAVÁČ, J. a kol. Vodárenství - Jímání a úprava vody, procesy, výpočty, konstrukce. Vodárenství. Brno, Česká republika: VAS, a.s., 2003.
Detail
 
1999
BIELA, R. Analýza vývoje kvality vody ve vodní nádrži Kníničky. Brno: Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie, PřF MU, 1999. s. 1-185.
Detail
 
1998
BIELA, R. Kvalita vody v nádrži z hlediska vodárenského využití. Vodní hospodářství, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 87-88. ISSN: 1211- 0760.
Detail
 
1997
BIELA, R. Shrnutí hlavních výsledků výzkumu. Brno: ÚVHK FAST VUT, 1997.
Detail
BIELA, R. Přísun fosforu do vodní nádrže Kníničky. SOVAK, 1997, roč. 6, č. 9, s. 6-7. ISSN: 1210- 3039.
Detail
 
1995
BIELA, R. Zdroje vody. Brno: ÚVHO FAST VUT, 1995.
Detail
 
1994
BIELA, R. Report. Aalborg, Dánsko: Department of Civil Engineering, Aalborg University, 1994. s. 1-7.
Detail
BIELA, R.; HLAVÁČ, J. Sanace podzemních vod kontaminovaných nepolárními extrahovatelnými látkami. Brno: ÚVHO FAST VUT, 1994.
Detail
 
1993
BIELA, R. Zásobování vodou. Brno: FA VUT, 1993.
Detail
BIELA, R. Veřejná kanalizace. Brno: FA VUT, 1993.
Detail