Biela Renata

Ing. Renata Biela, Ph.D.

odborný asistent

Kontakty

tel.:  5 4114 7732
e-mail: biela.r@fce.vutbr.cz

kancelář: Z318

Zaměření

úprava vody
balneotechnika

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

 • Spolupráce na interním grantu č.38 Zdravotní zabezpečení vody UV zářením
 • Spolupráce na vědeckovýzkumném projektu E5 – 991 Koncepce rozvoje příhraniční oblasti jižní Moravy a dolního Rakouska – zpracování problematiky vodního hospodářství obcí v dané oblasti
 • Generel vodovodní sítě města Brna – zpracování problematiky vodních zdrojů
 • Spolupráce na grantu GA ČR č. 511/95/0637 Perspektivní technologie a způsoby optimální ochrany jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových vod
 • Spolupráce na grantu Fakulty architektury VUT Brno č.560081 Studie regionálního plánu integrujícího jihočeské a dolnorakouské příhraničí – zpracování problematiky vodního hospodářství obcí v dané oblasti
 • Spolupráce na grantu GA AV ČR A3060102 Vliv přírodních a antropogenních faktorů na změny koncentrace síranů v podzemní vodě kvarteru
 • Spolupráce na projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0410 Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství
 • Spoluřešitelka projektu TAČR Využití šedých a dešťových vod v budovách, 2011 – 2013
 • Spoluřešitelka projektu specifického výzkumu Progresivní metody úpravy vody a jejich účinnost, 2011 – 2012
 • Řešitelka projektu specifického výzkumu Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody, 2012 – 2014
 • Řešitelka projektu specifického výzkumu Sledování účinnosti odstraňování mikroznečištění vodárenskými procesy, 2015 – 2017
 • Řešitelka projektu specifického výzkumu Odstraňování mikropolutantů ze zdrojů pitné vody adsorpcí, 2018-19

Členství v mezinárodních a národních organizacích

 • Členka Asociace bazénů a saun ČR

Publikační činnost

Aktuální seznam možností obsahových bloků FAST. Podporované:

 • výpis zaměstnanců ústavu např.: [FAST zam 2470]
 • výpis zaměstnanců ústavu anglicky např.: [FAST zam 2470 en]
 • výpis publikací zaměstnance např.: [FAST pub 1830]
 • výpis publikací zaměstnance anglicky např.: [FAST pub 1830 en]
 • výpis VŠKP (již jen historie, data už jsou v Apollu) např.: [FAST vskp 2420]
 • agenda projektu MOST např.: [FAST MOST k-s-a]
 • vložení YouTube videa (na plnou šířku prostoru, bez cookie = neznačí se do historie aktuálně přihlášeného) např.: [FAST YT ZS8LveTvq0w]
 • vložení Vimeo videa (na plnou šířku prostoru) např.: [FAST vimeo 347119375]