Home Výuka Magisterské programy CP051 - Inženýrské sítě
PDF Tisk
Napsal uživatel doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.   

CP051 - Inženýrské sítě

Anotace předmětu

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Jsou probírány a komentovány normy: Prostorová koordinace podzemních sítí , Zemní práce, Kolektory. Jsou pojednávány sítě vodohospodářské, tepelné, energetické a telekomunikační, a to zejména jejich liniová část, včetně ostatních prvků příslušného systému.Samostatný oddíl tvoří koroze trubních materiálů a ochrana proti ní. Vodičové sítě jsou probírány zkráceně: energetické sítě, rozvodné soustavy, kabelová a nadzemní vedení.Sdělovací sítě, telefonní soustava, počítačové sítě, vývoj k celosvětové informační soustavě.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Přenášky:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení:

Ing. et Ing. Věra Jedličková

Harmonogram výuky předmětu CP51 Inženýrské sítě

Letní semestr 2015/2016, 13 týdnů

 

Přednášky

Týden

Datum

Téma přednášky

Poznámka

1.

 

 

 

2.

17.02.2015

Úvod do problematiky IS, historie vývoje IS, prostorová koordinace IS

 

3.

 

 

 

4.

02.03.2016

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

 

5.

 

 

6.

16.03.2016

Vodovodní sítě, kanalizační sítě

 

7.

 

 

 

8.

30.03.2016

Zákonitosti proudění plynů, tepelné sítě

 

9.

 

 

 

10.

13.04.2016

Zásobení plynem, plynovodní sítě

 

11.

 

 

 

12.

27.04.2016

Energetické a sdělovací sítě - Výstavba a sanace trubních sítí

 

13.

 

 

Cvičení

Týden

Číslo příkladu

Příklad

Poznámka

1.

1.

Koordinace sítí technického vybavení

 

2.

3.

2.

Optimalizace délky přípojek

 

4.

5.

3.

Návrh kanalizační přípojky

 

6.

7.

4.

Návrh kanalizační přípojky

Test

8.

9.

5.

Seminární práce - prezentace

 

10.

11.

 

Zápočtový týden