CP051 – Inženýrské sítě

Anotace předmětu

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Jsou probírány a komentovány normy: Prostorová koordinace podzemních sítí , Zemní práce, Kolektory. Jsou pojednávány sítě vodohospodářské, tepelné, energetické a telekomunikační, a to zejména jejich liniová část, včetně ostatních prvků příslušného systému.Samostatný oddíl tvoří koroze trubních materiálů a ochrana proti ní. Vodičové sítě jsou probírány zkráceně: energetické sítě, rozvodné soustavy, kabelová a nadzemní vedení.Sdělovací sítě, telefonní soustava, počítačové sítě, vývoj k celosvětové informační soustavě.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Přenášky

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení

Ing. et Ing. Věra Jedličková

Harmonogram přednášek

Týden   Téma přednášky Poznámka
1.      
2.   Úvod do problematiky IS, historie vývoje IS, prostorová koordinace IS  
3.      
4.   Sdružené trasy městských vedení technického vybavení  
5.      
6.   Vodovodní sítě, kanalizační sítě  
7.      
8.   Zákonitosti proudění plynů, tepelné sítě  
9.      
10.   Zásobení plynem, plynovodní sítě  
11.      
12.   Energetické a sdělovací sítě – Výstavba a sanace trubních sítí  
13.      

Harmonogram cvičení

Týden Číslo příkladu Příklad Poznámka
1. 1. Koordinace sítí technického vybavení  
2.
3. 2. Optimalizace délky přípojek  
4.
5. 3. Návrh kanalizační přípojky  
6.
7. 4. Návrh kanalizační přípojky Test
8.
9. 5. Seminární práce – prezentace  
10.
11.   Zápočtový týden