Ztráty vody a metody jejich snižování

10.3.2011
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák

 

Vzdělávací aktivity celoživotního vzdělávání

Ztráty vody a metody jejich snižování

jednodenní odborný seminář

Datum a místo

10.3.2011 (vždy 9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně

Cena

2600 Kč/den bez DPH (pro členy ČKAIT sleva 5%)

Anotace

Jednodenní odborný kurz je zaměřený na problematiku ztrát vody ve vodárenských systémech. V rámci kurzu budou prezentovány základní ukazatele ztrát vody, způsoby jejich stanovení a vykazování, ekonomické aspekty ztrát vody, postupy vybraných metod zaměřených na snižování ztrát vody ve vodovodních sítí, technické prostředky a způsob jejich využití pro aktivní vyhledávání úniků, příklady použití.

Popis

Kurz je určen:
• pracovníkům společností vodovodů a kanalizací,
• pracovníkům projekce,
• dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou,
• široké odborné veřejnosti.