Vývoj malé čistírny odpadních vod se separací kalu ponořeným membránovým modulem


Název projektu

Vývoj malé čistírny odpadních vod se separací kalu ponořeným membránovým modulem

Zadavatel

MPO – TANDEM

Evidenční číslo

FT-TA3/123

Zakázka FAST

FT 126S001 

Odpovědný řešitel

Milan Drda (ENVI-PUR, s.r.o.)

Spoluřešitel

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. 

Doba řešení

1.1.2006 – 31.12.2009 

Abstrakt

Cílem projektu je vývoj aktivační čistírny odpadních vod s ponořenými membránami využitelnými pro čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění.