Vývoj a inovace prvků podtlakových systémů odvodnění plochých střech

Název projektu

Vývoj a inovace prvků podtlakových systémů odvodnění plochých střech

Zadavatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Evidenční číslo
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_213/0015466

Odpovědný řešitel
Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Doba řešení
01.08.2019 – 31.10.2020

Abstrakt
Projekt se zabývá inovací jednotlivých prvků odvodnění plochých střech, které budou v rámci prací vyvíjeny a optimalizovány na hydraulickém měřícím okruhu.