BP009 – Inženýrské sítě

Anotace předmětu

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí. Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, získá podrobné znalosti o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Jsou probírány a komentovány normy: Prostorová koordinace podzemních sítí , Zemní práce, Kolektory. Jsou pojednávány sítě vodohospodářské, tepelné, energetické a telekomunikační, a to zejména jejich liniová část, včetně ostatních prvků příslušného systému.Samostatný oddíl tvoří koroze trubních materiálů a ochrana proti ní. Vodičové sítě jsou probírány zkráceně: energetické sítě, rozvodné soustavy, kabelová a nadzemní vedení. Sdělovací sítě, telefonní soustava, počítačové sítě, vývoj k celosvětové informační soustavě.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přednášky

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení

Ing. et Ing. Věra Jedličková

Harmonogram výuky

Přednášky

Týden Datum Téma přednášky Poznámka
1. 08.02.2016 Úvod do problematiky IS, historie vývoje IS  
2. 15.02.2016 Prostorová koordinace IS  
3. 22.02.2016 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení  
4. 29.02.2016 Vodovodní sítě  
5. 07.03.2016 Kanalizační sítě  
6. 14.03.2016 Zákonitosti proudění plynů  
7. 21.03.2016 Tepelné sítě  
8. 28.03.2016 st. svátek
9. 04.04.2016 Zásobení plynem  
10. 11.04.2016 Plynovodní sítě  
11. 18.04.2016 Energetické a sdělovací sítě  
12. 25.04.2016 Výstavba a sanace trubních sítí  
13. 05.05.2016 Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.  

Cvičení

Týden Číslo příkladu Příklad Poznámka
1. 1. Koordinace sítí technického vybavení  
2.
3. 2. Optimalizace délky přípojek  
4.
5. 3. Návrh kanalizační přípojky  
6.
7. 3. Návrh kanalizační přípojky Test
8.
9. 4. Seminární práce – prezentace  
10.  
11. 4. Seminární práce – prezentace  
12.
13.   Zápočtový týden