NPA017 – Operační a systémová analýza

Anotace předmětu

Předmět poskytuje základní přehled metod operačního výzkumu a příklady jejich aplikací ve vodním hospodářství se zaměřením na lineární a nelineární programování, řešení vícekriteríálních úloh, teorií grafů a metody síťové analýzy, neuronové sítě, genetické algoritmy a rizikovou analýzu.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přednášky, cvičení

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Prezentace přednášek jsou sdíleny přes OneDrive ve složce NPA017

 

Přílohy

  • Harmonogram cvičení • 164 kB • NPA017 Operační a systémová analýza - harmonogram cvičení_2022_23
    20.09.2022
  • Harmonogram přednášek • 164 kB • NPA017 Operační a systémová analýza - harmonogram přednášek_2022_23
    20.09.2022