Vyhlášení II. výzvy programu CIIS – Czech Republic’s Industry Incentive Scheme

Vyhlášení II. výzvy programu CIIS – Czech Republic’s Industry Incentive Scheme.

Podrobné informace získáte až po registraci, viz níže.

http://www.czechspace.cz/cs/ckk/pripravuje-se-druha-vyzva-podavani-navrhu-projektovych-zameru-programu-ciis

8. prosince 2010 byla zveřejněna již druhá Výzva pro podávání návrhů projektových záměrů v rámci pobídkového programu pro český průmysl (tzv. Czech Republic’s Industry Incentive Scheme, CIIS). Výzva, jenž je určena pro české firmy, univerzity a výzkumná pracoviště, má shodný cíl jako měla výzva první, jež byla vyhlášena v březnu roku 2009. Tedy podpořit rozvoj a zvýšení úrovně a schopností českých pracovišť potřebné pro úspěšnou účast v otevřených soutěžích ESA s pracovišti v ostatních členských státech. Na první výzvu se sešlo celkem 53 návrhů, ze kterých nakonec vzešlo 14 projektů.

Krátce po otevření výzvy bude 16.12.2010 Evropskou kosmickou agenturou v prostorách Ministerstva dopravy  zorganizován informační seminář (registrace zde), jenž zájemce seznámí zejména s pravidly samotné výzvy ale i poradí různé cenné informace potřebné pro napsání dobrého projektového návrhu.

Kompletní dokumentace druhé výzvy je dostupná ke stažení po registraci v systému EMITS. V projektovém záměru neboli „outline proposal“ je nutné uvést tzv. ESA Bidder Code, který instituce získá po zmíněné registraci. Pokud ještě nejste registrováni, učiňte tak co nejdříve. V případě potřeby se na nás obraťte na sunkevicczechspace.cz

 

https://intranet.fce.vutbr.cz/spisy/view.asp?spis_id=8749