Vyhlášení 9. vlny žádostí k dofinancování projektů mezinárodní spolupráce

Platí pro mezinárodní projekty, jejichž řešení bylo zahájeno nejdříve 1.1.2010, a které jsou v době podání žádosti řešeny. Netýká se programu ENIAC a ARTEMIS. Viz odkaz: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2008-RP/. Žádosti předkládejte na Útvar tvůrčího rozvoje v dostatečném předstihu. Termín podání žádostí je 14.dubna do 14:30 hod. 

Řešitelé, kteří hodlají podat projekt do 9. Vlny o dofinancování projektu, nechť o tom informují Útvar tvůrčího rozvoje.
Odevzdávejte prosím projekty s průvodkou nejpozději v pátek 11.4.2011 ráno. Rektor bude podepisovat v pondělí a pravděpodobně ve středu, čtvrtek ráno. Projekt musí být odeslán elektronicky a v listinné podobě včetně čestného prohlášení. Podepsané čestné prohlášení (originál) budu odesílat 12.4.2011 Ing. Sigmundové na MŠMT se soupisem podávaných projektů. Čestné prohlášení naskenuji a odešlu všem řešitelům, kteří musí vložit skanovaný soubor do informačního systému. Rovněž přiložte kopii k listinné verzi. Děkuji Zita štěpánová