Vyhlášené programy MOBILITY

Byly vyhlášeny programy MOBILITY výzkumných pracovníků a pracovnic. Informace naleznete na stránkách MŠMT.

http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/ 

 

Zpracované návrhy projektů dodejte k podpisu rektora s týdenním předstihem uzávěrky společně s průvodkou  na Útvar tvůrčího rozvoje.  

Uvádějte číslo účtu rektorátu: 111043273/0300, ČSOB, a.s., variabilní symbol 2113.

 

ČR – FR

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-navrhu-projektu-na-obdobi-2011-2012

Termín: 15.5.2011

 

ČR – Slovensko

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/dvoustranna-cesko-slovenska-spoluprace-v-oblasti-vyzkumu-a

Termín: 2.5.2011

 

ČR – Řecko

http://www.msmt.cz/file/15013

Termín: 31.5.2011

 

ČR – Rakousko

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/projekty-1

Tato výzva k podávání návrhů česko-rakouských výzkumných projektů je otevřena od 21. března 2011. Návrh projektu musí být odeslán prostřednictvím aplikace ePROJEKT (elektronická přihláška) provozované na serveru http://msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/, a to nejpozději do 30. července 2011 do 14:00 hodin. Projekty budou podávány přes Útvar tvůrčího rozvoje. Prosíme o dodání projektu s průvodkou, obvykle s týdenním předstihem.

Termín: 30.7.2011

 

ČR – Německo

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/podpora-spolecnych-cesko-nemeckych-vyzkumnych-projektu-2

Termín: 31.7. každoročně