Vybrané problémy systémů zásobování pitnou vodou


Název projektu

Vybrané problémy systémů zásobování pitnou vodou

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT – Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-J-12-34/1716 (BD12201049)

Odpovědný řešitel

Ing. Gustavo Andres Cuesta Cordoba

Spoluřešitel

Ing. Miloslav Tauš

Doba řešení

1.4.2012 – 31.12.2012

Abstrakt

Projekt je zaměřen na vybrané problémy systému zásobování pitnou vodou. Projekt má 2 základní pracovní moduly. První pracovní modul – Rozpad chloru ve vodovodním distribučním systému. Druhý pracovní modul – Metodika technického auditu systémů zásobování pitnou vodou.