Vodárenství – úprava vody 2010

20.10.2010, 27.10.2010
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební, 3. patro, místnost Z324
Čas: 9-15 hod

Vzdělávací aktivity celoživotního vzdělávání

Vodárenství – úprava vody

dvoudenní odborný seminář

Datum a místo

20.10.2010, 27.10.2010 (lze absolvovat i jednotlivé dny samostatně)
vždy 9-15 hod

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně, 3. patro, místnost Z324

Cena

2600 Kč/den
4800 Kč/celý dvoudenní kurz

(cena bez DPH, pro členy ČKAIT sleva 5%)
v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály

Anotace

Základní 2-denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

 1. Seminář – Úprava vody I.
  1. Požadavky na kvalitu surové a pitné vody, legislativní požadavky, přehled procesů úpravy vody
  2. Zdroje pitné vody, jímání vody
  3. Úpravny vody bez separačního stupně, odkyselování, hygienické zabezpečení vody
 2. Seminář – Úprava vody II.
  1. Předúprava vody, koagulace
  2. Oxidace, sedimentace, filtrace
  3. Chemické a kalové hospodářství úpraven vody

Popis

Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, zejména těm, kteří nemají příslušné odborné vodohospodářské vzdělání, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz probíhá ve 2 samostatných jednodenních seminářích, každý seminář je zakončen testem. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. Je možno absolvovat i jediný ze dvou jednodenních seminářů. Přednostně budou akceptovány přihlášky na celý kurz.