Mezinárodní kolo SVOČ

Mezinárodní kolo Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se uskutečnilo dne 19.5.2011 v Košicích.

Za Ústav vodního hospodářství obcí se soutěže zúčastnila Bc. Petra Vašalovská s prací „Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody“, která získala první místo jak v předchozím fakultním kole, tak i v kolem mezinárodním.

Petra Vašalovská prezentovala výsledky výzkumu, který realizovala v rámci tříměsíčního studijního pobytu na Oulu University of Applied Sciences.

Gratulujeme!

 

 

Název práce: Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody

Autorka: Bc. Petra Vašalovská

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace:

Cílem práce bylo provést modelový výzkum účinnosti procesu flotace rozpuštěným vzduchem při úpravě vody. V rámci série experimentů byla vyhodnocována účinnost vyjádřená pomocí zákalu a UV absorbance při různých podmínkách. Na používaném fyzikálním modelu flotační nádrže byly simulovány různé provozní podmínky procesu flotace, a to např. nastavováním různé polohy trysek pro přívod vzduchu, změnou doby zdržení v separační zóně flotační nádrže.