Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost

Pracovníci ústavu jsou dlouhodobě a tradičně zapojeni do řešení vědeckovýzkumných projektů v rámci národních i mezinárodních grantů v oblasti vodního hospodářství obcí a ochrany životního prostředí, a to jako řešitelé či spoluřešitelé za využití spolupráce s dalšími partnery.

Přehled projektů >>>